Soru

Cennette Hayvanlar

Cennetde hayvanların ruhlarının bir bedende toplancağı ve bazı hayvanların cennete giremiceği doğru mu?

Tarih: 5.03.2017 21:29:46
Okunma: 3551

Cevap

Ruhun bekası hayvanlar için de söz konusu olacağından, onlar da ahirette, kendi derecelerine göre ebedi bir saadet üzere yaşayacaklar. Buna işaret eden hadislere dayanarak Üstad şöyle bir tesbitte bulunur:

“Hayvanların ruhları bâki kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymanî ve Neml'i (1) ve Naka-i Sâlih (2) (A.S.) ve Kelb-i Ashab-ı Kehf (3) gibi bazı efrad-ı mahsusa (hususi hayvanlar); hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme (cennete) gideceği...

ve herbir nev'in arasıra istimal (kullanmak) için birtek cesedi (bedeni) bulunacağı rivayet-i sahihadan (sağlam rivayet) anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet (Allah’ın merhamet ve terbiye ediciliği) öyle iktiza ederler (gerektirirler).” (3. Şua)  

(1) Süleyman (as)’a Belkıs’ın haberini getiren hüdhüd kuşu ve konuşmasını işittiği karıncası.
(2) Salih (as)’ın mucizesi ile kayadan çıkan devesi.
(3) Ashab-ı Kehfle beraber mağarada üç yüz sene uyuyan köpekleri.

 

Ayrıca Bakınız:

/soru-cevap/hayvanlar-icin-cennet


Yorum Yap

Yorumlar