Soru

Cennette Bir Şey Dilemek

Cennette istediğimiz herhangi birşeyi dileyebilir miyiz,  mesela bir karakteri?

Tarih: 12.02.2020 18:12:15
Okunma: 2195

Cevap

Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı herşey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. (Zuhruf, 71)

Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah Cennetliklere şöyle buyuracak: Ey Cennetlikler! Onlar da Ey Rabbimiz buyur, emret emrini yarine getireceğiz derler. Allah: Cennete girmekten dolayı memnun musunuz? Cennetlikler diyecekler ki: “Nasıl memnun olmayız yaratıllarından hiç kimseye vermediğini bize verdin.” Allah: “Ben bundan daha iyisini size vereceğim” Onlar: Bundan daha üstün şey ne olabilir? Diyecekler. Allah’ta şöyle buyuracak: Sizden razı olduğumu bildirecek ve asla gazab etmeyeceğim.” (Müslim, Cennett: 3)

 

...elbette nûrânî, kayıdsız, geniş ve ebedî olan cennette, cisimleri ruh kuvvetinde ve hıffetinde (hafifliğinde) ve hayâl sür‘atinde olan ehl-i cennet, bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hûrilerle sohbet ederek yüz bin tarzda zevk almak, o ebedî cennete, o nihâyetsiz rahmete lâyıktır. Ve Muhbir-i Sâdık’ın (asm) haber verdiği gibi, hak ve hakîkattir. Bununla beraber, bu küçücük aklımızın terâzisiyle, o muazzam hakîkatler tartılmaz. 

İdrâk-ı maâli bu küçük akla gerekmez.

Zîrâ bu terâzi o kadar sıkleti çekmez. (Sözler, 28. Söz)

Kuran-ı Kerimin ayetlerinden, Sevgili Peygamberimizin Hadislerinden, İslam Alimlerinin ifadelerinden ve Cennet bahsinden Üstadımızın ifadelerinden anlıyoruz ki: Cennet ehline istediği herşey verilecek. Meşru olan karakterler de buna dahildir.


Yorum Yap

Yorumlar