Soru

Allah'tan Başka Birinden Yardım İstenebilir mi?

Deniliyor ki “Bediüzzaman hazretleri çocukken Abdülkadir Geylani’den himmet beklerdi. Cevizi kaybolsa; “Ya şeyh sana bir Fatiha, benim cevizimi buldur.” diye Ondan medet beklerdi.” Dua yalnız Allah’a yapılır. Nitekim Fatiha’da hep; “Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz” demiyor muyuz. İzahı nasıldır?

Tarih: 26.12.2013 21:14:10
Okunma: 9971

Cevap

Allah'tan başkasına, bir ibadet olan dua elbette edilemez. Fakat Allah'tan başkasından (bütün iyilik ve yardımların, hayırların Allah'tan olduğuna inanmak şartıyla) yardım istenebilir. Aksi takdirde ana babamızdan bile yardım isteyemezdik. Yardım istemek caiz olunca bunun sağ ya da ölüden istenmiş olması fark etmez. Yeter ki asıl yardım edicinin Allah olduğuna, o dilemedikçe bir yaprağın dahi kıpırdayamayacağına iman edilmiş olsun. Ehl-i sünnet âlimleri, hususan iman esaslarını bildiren kelâm âlimleri "istiğase" adı verilen ve evliyanın ruhaniyetinden bu şekilde yardım istemenin caiz olduğunu bildirmişlerdir. 

Buna karşı çıkanlar daha çok ehl-i sünnet dışı olduğu halde kendini ehl-i sünnet gibi takdim eden Vehhâbî ve Selefî cereyanları ile bunların etkisinde kalan bazı kimselerdir. İstiğasenin hak olduğunu gösteren bir delil de tarih boyunca evliyadan istenen yardımlara keramet derecesinde yardıma koştuklarına dair binlerce, belki milyonlarca yaşanmış tecrübelerdir. Velilerin menkıbelerinde geçen bu tür hadiselerin hepsinin toplamı, binler tevatür kuvvetindedir ve hepsinin de yalan olması -bilen ve anlayan için- aklen imkansızdır. En yakın misali, bahsettiğiniz yerde Bediüzzaman Hazretleri'nin: "Hayatımda belki bin defa Şeyh Geylânî'nin böyle yardımlarını gördüğünü" yeminle haber vermesidir.

 Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/himmet-ve-vesile-meselesi

/soru-cevap/duada-vesile


Yorum Yap

Yorumlar