Soru

Salat ve Selam

Salat ile Selam arasındaki fark nedir?

Tarih: 16.12.2012 14:38:17
Okunma: 6971

Cevap

Salat, Peygamberimize(s.av) rahmet duasıdır. Salavat salat kelimesinin çoğuludur.

Selam ise bildiğimiz selam vermektir. Selamet üstünüzde olsun manasında dua ve aşinalık etmedir. Selam aynı zamanda Allah'ın isimlerindendir.

Bediüzzaman hazretleri salat ve selam hakkında şöyle demiştir:

“Evet, münacat-ı Ahmediye (A.S.M.) zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salâtları ve salavatları onun duasına bir âmîn-i daimî ve bir iştirak-i umumîdir. Hattâ ona getirilen herbir salavat dahi, onun duasına birer âmîndir ve ümmetinin herbir ferdi, her bir namazın içinde ona salât ü selâm getirmek ve kametten sonra Şafiîlerin ona dua etmesi; onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumî bir âmîndir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi; o nev'-i beşer namına Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) istiyor ve beşerin nuranî kısmı, onun arkasında âmîn diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu dua kabule karîn olmasın?” (10. Söz)


Yorum Yap

Yorumlar