Soru

Allah’ın İsimlerinin Haşri İspatı

Allah’ın isimlerinden yola çıkarak insanların kıyametten sonra tekrar dirilecekleri nasıl ispat edilebilir? Bir misalle anlatabilir misiniz?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 4973

Cevap

Öldükten sonra tekrar bir dirilişin olacağına iman etmek için öncelikle Allah’ın varlığına inanmak gerekir. O’nun bütün kâinattaki ve yeryüzündeki hârika işleri, bu hârika işlerin tesadüfen olamayacağını ve Allah tarafından yaratıldığını ispat eder. Bu işler, aynı zamanda Allah’ın nasıl bir yaratıcı olduğunu, yani sıfatlarını ve isimlerini de gösterir. Meselâ Allah’ın kudretinin ve ilminin sonsuz olduğunu ve O’nun çok merhametli ve adaletli bir Zat olduğunu ve kâinatın hâkimi ve sultanının O olduğu gibi sıfatlarını ve bu sıfatlarından kaynaklanan isimlerini gösterir. İşte Kâinatta icraatları görünen bu isim ve sıfatlarından yola çıkarak Allah’ın, vakti geldiğinde âhireti mutlaka yaratacağı ispat edilebilir ve bu gibi ismleri olan Allah’ın, dirilmemek üzere ölüp gitmeye asla müsaade etmeyeceği ortaya konur.    

Meselâ Allah’ın isimlerinden Sultan ismini ele alalım. Sultan,  reis, hâkimiyet sahibi, özellikle bir devletin hâkimi ve padişahı gibi manalara gelir. Allah’ın ismi olarak Sultan ise, bütün kâinatın ve içindeki her şeyin hâkimi, idarecisi ve Rabbi manalarına gelir.  Bedîüzzaman Hazretleri, Sultan isminin ahirete delil olmasını, Haşir Risalesi’nde şu mealde anlatır:

Hiç mümkün müdür ki: Bir saltanat, bilhassa bütün kâinatta görünen böyle muhteşem Allah’ın saltanat ve hâkimiyeti, güzelce hizmet eden itaatkârlara mükâfatı ve isyan edenlere cezası bulunmasın. Hâlbuki dünyada iken böyle bir şey açıkça görülmüyor. Demek o saltanatın mükâfat ve ceza yeri başka yerde, yâni âhirettedir. (Bkz. Sözler, 10. Söz Haşir Risalesi)


Yorum Yap

Yorumlar