Soru

Allahın İlminde Var Olma

"Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malûmunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir." (Mesnei-i Nuriye) Meşhudunda , Malumunda baki kalmaklığı senin bekan için kafidir derken hem ilmi vücut, maddi, manevi, misal Hepsini mi kapsamaktadır ? Her şey hakikati ve aslı ile Hâlık-ı Rahman-ı Rahim`in ilminde var mıdır? 

Tarih: 6.09.2014 05:46:37
Okunma: 2641

Cevap

Hayır burada kasd olunan ilmî olarak var olmak demektir. Her şeyin vücud-u harici olarak ilm-i ilahî içinde olması muhal bir şeydir. Hâşa bu, her şeyin Allah'ın zatı içince mevcut olduğu anlamına gelir ki Allah bundan münezzehtir. Ehl-i sünnet akidesine terstir. Bu söz, Allah aşkı ile dolu bir arifin tam hissedebileceği bir hükümdür. "Allah beni ebediyen bilecek ya, ademe de gitsem gam yemem" diyebilecek bir ârif-i billahın söyleyebileceği bir sözdür.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/kanunlarin-yalniz-ilmi-vucutlarinin-bulunmasi

/soru-cevap/vucud-u-ilmi-ve-vucud-u-harici

/soru-cevap/kudret-ve-zaman


Yorum Yap

Yorumlar