Soru

Alem-i Mülk ve Melekutun Nimet Olması

24. Sözün 5. Dalının 2. Meyvesinde, "(Allah) manevi çok rızk ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden, alem-i mülk ve melekut gibi geniş bir sofray-ı nimet, o mide-i insaniyetin önüne koymuş ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır" diyor. Alem-i mülk ve melekutun insaniyete ve insanın aklına nasıl nimet olduğunu açıklayabilir misiniz?

Tarih: 3.11.2010 20:49:04
Okunma: 5294

Cevap

İnsanın istifadesine sunulan her şey ona verilmiş bir nimettir.

Alem-i mülk şu görünen alemdir.

Alem-i melekut ise şu görünen alemin, Allah'a bakan gerçek yüzüdür.

Söz konusu olan aslında aynı alemdir. Fakat o alemin, insanın sınırlı algılarıyla ve perdeli olarak algılayabildiği şekline mülk alemi, perdesiz gerçek şekline melekut âlemi denir.

İnsan gerçek şekliyle görebilse, sebebler perdesi gözünden kalkar ve her şeyin Allah tarafından idare edilmekte olduğunu görür. En çirkin ve şer zannettiği şeylerin dahi aslında gayet hikmetli ve faydalı şeyler olduğunu görür.

Alem-i mülkü gözüyle seyredip aklıyla düşünüp oradaki yaratılış hikmetlerinden ibretler, lezzetler alarak istifade etmek her müminin nasibidir.

Fakat melekut aleminde ya kalb gözünün açılmasıyla veya aklen tefekkür ederek istifade edilebilir. Gerçek istifade birinci yolla olsa da bu, keşfi açık evliyaların nasibidir.

Melekut aleminden akıl yoluyla istifade ise, iman sahibi herkese alemin gerçek şeklini düşünüp hayal edebilmenin ve bu şekilde o nimetten istifadenin kapısı açıktır. Fakat bu da, ancak bu konuya kafa yormak ve bu konuda yazılı tefekkür derslerinden istifade etmekle olabilir.


Yorum Yap

Yorumlar