Soru

Muhammedün Rasulullahtaki İmanın Dört Rüknü

"Evet, Kur’ân’da Zât-ı Ahmediye’ye (asm) en büyük makam vermek ve "dört erkân-ı îmâniyeyi" içine almakla, لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ rüknüne denk tutulan مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ hakîkati, risâlet-i Muhammediye (asm) kâinâtın en büyük hakîkati; ve Zât-ı Ahmediye (asm), bütün mahlûkātın en eşrefi; ve hakîkat-i Mu­hammediye (asm) ta‘bîr edilen küllî şahsiyet-i ma‘neviyesi ve makam-ı kudsîsi, iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna; ve bu hârika makama liyâkatine dâir pek çok huccetleri ve emâreleri kat‘î bir surette Risâle-i Nûr’da isbat edilmiş."

Muhammedün Resulullah hakikatinin ihtiva ettiği dört iman rüknü hangileridir?

Tarih: 5.12.2017 08:14:06
Okunma: 3336

Cevap

Soru metninİ özetleyecek olursak; Muhammedün Resullullah hakikatinin ihtiva ettiği dört iman rüknü hangileridir diye sorulmuş.

Malumunuz olduğu üzere imanın altı rüknü vardır. مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ hakikati imanın 4 rüknünü tek başına ihtiva ve ispat eder.

1) Allaha iman

2) Meleklere iman

3) Kitaplara iman

4) Peygamberlere iman

مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ demek Muhammed(s.a.v) Allah'ın resulüdür demektir.Peygamberimiz dava etmiş ki; elimdeki bu Kur'an bana Allah tarafından Cebrail(a.s) aracılığıyla gönderilen ilahi bir kitaptır.

Gelen kitabın Allah tarafından gönderilmesi ve Efendimizin Alllah'ın elçisi olması, imanın birinci rüknü olan Allah'a imanı ihtiva eder.

Kitabı getirmekte bir vasıta olan Cebrail(a.s)'ın melek olması meleklere imanı ihtiva eder.

Gelen kitabın ilahi kitap olması imanın üçüncü rüknü olan kitaplara imanı ihtiva eder.

Kendisinin Allah'ın bir resulü olması imanın dördüncü rüknü olan peygamberlere imanı ihtiva eder
Yorum Yap

Yorumlar