Soru

Nefis Terbiyesi

Nefsimi nasıl dizginlerim, neler yapmalıyım?

Tarih: 10.01.2012 22:02:59
Okunma: 8804

Cevap

Adem (as)'dan bu yana insanoğlunun en büyük düşmanı kişinin nefis ve şeytanıdır. Ve en büyük mücadele bu iki düşmana karşıdır. Bu mücadeleyi kazanmak için gayretkeş olmanızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi en büyük düşmanımız olan nefsimizin şerrinden muhafaza buyursun. Bu düşmanla mücadele etmenin bir çok yontemi vardır. Başta Kur'an'ı Kerim, bizim için müracaat edilecek en güzel bir kaynaktır. daha sonra Peygamberimizin Sünnet-i Seniyesine ittiba etmemiz lazım. Sonra şunlara dikkat etsek iyi olur:

1- Sağlam bir iman ve itikada sahip olmak (bu hususta asrımızın en büyük manevi doktoru olan Bediüzzaman Hazretlerinin telif ettiği Risale-i Nur eserleri, talebelerine iman-ı tahkikiyi kazandırıyor. buna hal-i alem şahittir. bu hususta risale-i nur eserlerine müracaat edebilirsiniz.)

2- Nurani istikametli bir cemaatin şahsi manevisine intisab etmek. "Zira zaman, cemaat zamanıdır. bir kişi evliya dahi olsa ehl-i imana hücum eden dehşetli entrikalara karşı kendini muhafaza etmesi zordur. fakat bir cemaatin şahsı manevisine intisab ederse arkasından manevi bir güç almış olur."

3- Kendisine iyi arkadaşlar seçmeli. Peygamberimiz (a.s.m) ''kişi arkadaşının dini üzeredir.'' buyurmaktadır. (bunun da en güzel çözümü, bu zamanda bir cemaate intisab etmektir.) Kötü arkadaş ve kötü çevreyi terk etmek.

4- Zararlı -medya,internet vb- alışkanlıklardan kendini muhafazaya çalışmalıdır.

5- Dua, tevekkül ve evrad gibi kuvvetli silahlarla kandisini techiz etmelidir.

6- Helal lokma meselesi çok önemlidir. Haram veya şüpheliler nefsi azgınlaştırır.

7. Çokça tevbe ve istiğfar etmelidir.

8. Oruç tutmak tavsiye edilir.

9. Başkalarından dua almak.

10. Ölümü düşünmek.

11. Eskiler az yemek, az konuşmak, az uyumak, çok zikretmeyi tavsiye etmişlerdir.


Yorum Yap

Yorumlar

COK TŞK ALLAH RAZI OLSUN
Gönderen: ARİF ÖZÇELİK
Tarih: 15.01.2012 17:27:30
Bu zamanda en güzel nefis terbiyesi Risale-i Nur okuyarak olur. Risale-i Nur'u Üstad Bediüzzaman2ın eseri olarak değil de direkmen kendi eserimiz kendi malımız gibi okursak en güzel nefis terbiyesi olur. Çünkü, Risale-i Nur'da Üstad hep kendi nefsini terbiye etmeye çalışışıyor ve nefsine sürekli ısrarla nasihat veriyor. Kusurlarını gösteriyor. Nefsini icbar ile değil de ikna ile terbiye ediyor. Yani "medenilere galebe ikna iledir eskiden olduğu gibi icbar ile yani zorlama ile değildir" dediği hakikati nefsine tatbik ediyor. İna etmeye çalışıyor. Nefsine akli deliller ile isbatlar ile cevablar vererek ıslah ediyor. İstikameti ve hakiki lezzeti gösteriyor. Zaten Risale-i Nur talebesi olmanın bir vasfı da Risaleleri kendi malı kendi telifi bilmek değil mi?
Gönderen: احمد سعيد ياشار كورت
Tarih: 19.01.2012 17:24:47
Peki niçin Risale-i Nur? Çünkü, bu zamanda insanlığın fabrika ayarları bozulmuş. Nefisler istikameti ve doğru yolu kaybetmiş. Hayrette kalmış. Ve çaresiz. Çare ise her derdin dermanı olan Kur'an-ı Hakim'de var. Şifa ise Allah'dan. Her ürünü en iyi üreten yapan bilir. İnsanları ve nefisleri yaratan ise Allah-ü Teala'dır. O ise insanlar için bir kullanım kılavuzu ve nefisler için bir fabrika ayarları hükmünde olan Kur'an-ı Hakim'i imdadımıza göndermiştir. Kur'an her asırla farklı konuşuyor. Her asrın ihtiyacını gözetiyor. Her asra layık, uygun ve şifalı reçeteyi sunuyor. Her asırda tecdid ediyor. Tazeleniyor. Gençleşiyor. Bu asırda ise Kur'an Risale-i Nur ile konuşuyor ve konuşturuyor. Risale-i Nur Kur'an'ın hakiki bir malı ve hakiki bir tefsiridir. Bu zamanın reçetesi de fabrika ayarları da Risale-i Nur'dur. Kim Risale-i Nur reçetesini ve fabrika ayarlarını nefsine tatbik ederse aslına döner. Ahsen-i Takvim üzere yaşar. Hakiki saadete ve mutluluğa erer. Nefsi düşmanı değil en büyük yardımcısı olur. Nefsine biner kainata sultan olur. Nefsini ıslah ettiği gibi nefisleri de ıslah eder. Kendi imanını kurtardığı gibi başkalarının imanını da Allah'ın izniyle kurtarır. Selametle kabir kapısını açar. Cennetü-l Firdevse girer. Cenab-ı Hakk'ın cemalini görerek ebedi saadete mazhar olur.
Gönderen: احمد سعيد ياشار كورت
Tarih: 19.01.2012 22:42:38