Soru

İhlas Suresi ile Alakalı bir Soru

25. Söz 2. surette geçen  قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ’de altı cümle var: "üçü müsbet, üçü menfi. Altı mertebe-i tevhidi ispat etmekle beraber, şirkin altı envâını reddeder. Herbir cümlesi, öteki cümlelere hem delil olur, hem netice olur. Çünkü herbir cümlenin iki mânâsı var. Bir mânâ ile netice olur, bir mânâ ile de delil olur. Demek, Sûre-i İhlâsta otuz Sûre-i İhlâs kadar, muntazam, birbirini ispat eder delillerden mürekkep sûreler vardır." Bu cümleyi açıklar mısınız?

Tarih: 2.10.2012 22:29:58
Okunma: 7997

Cevap

De ki: “O Allah,(tır) 

Ehad’dir (birdir)!”

2-“Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!”

3-“Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır!”

4-“Ve O’na hiçbir şey denk olmamıştır!”

İhlas Suresinde O'nun Allah, Ehad ve Samed olduğunun zikredilmesi müsbet yani var olan özellikler itibariyledir. Doğurmadığı, doğurulmadığı ve hiç bir şeyin O'na denk olmadığının zikredilmesi menfi yani Cenab-ı Hakta olmayan veya Allah'ın münezzeh olduğu cihetiyledir. 

Bu surede ilk cümle "de ki O Allah'tır" denildiğinde bu hükmün bundan sonra gelen 5 kelimesi delil olur. Yani Ehad olan Allah'dır. Samed olan Allah'dır gibi. 

“Ve O’na hiçbir şey denk olmamıştır!” dendiğinde delil olarak ilk beş kelime zikredilir. Yani O Allah'dır, onun için dengi yoktur. O Ehad'dır onun için dengi yoktur. O Samed'dir, onun için dengi yoktur.

Demek, İhlas Suresinin her bir kelimesine diğer bütün kelimeler hem delil hem de sonuçtur. 


Yorum Yap

Yorumlar