Soru

Kadınlara İftira Atmak

Nur suresine göre, namuslu ve habersiz mümin kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir, onlar için büyük azap vardır denmektedir. Söz konusu durum mümin olmayan fakat aynı hassasiyeti gösteren kadınlar için de geçerli midir?

Tarih: 20.04.2021 16:08:58
Okunma: 2432

Cevap

Dinimizce genel bir hüküm olarak ister mümin ister kafir fark etmez “bir kimseye asılsız olarak suç, günah yahut kusur sayılan bir söz, davranış veya nitelik isnat etmek” manasında kullanılan “iftira” büyük günahlar arasında zikr edilmiş ve haram kılınmıştır.

Peygamber efendimiz hadislerde, büyük günahlar arasında zikrettiği iftiranın haram olduğunu beyan ederken Müslümanları kötülükten habersiz iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak hadisesinden de şiddetle men etmiştir. (Buhârî, Vesâyâ, 23). Mü'minleri günahtan uzak tutmak kasdıyla Hz. Peygamber iftira konusunda Müslümanları uyarmış, iftiranın insanın âhiret hayatını iflasa götürecek olan kul hakları arasında yer aldığını belirtmiştir. (Müslim, Birr, 60).

Fahreddin er-Râzî, Nisâ sûresinin, “Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah yüklenmiş olur” meâlindeki 112. âyetinde geçen bühtan kelimesini, “Din kardeşine kendisinde bulunmayan bir kusur ve kötülük isnat etmendir” diye açıklar. (Mefâtîḥu’l-ġayb, XI, 38-39). 


Şübhesiz ki, (çirkin işlerden) habersiz, iffetli mü'min kadınlara zinâ isnâd edenler, dünyada ve âhirette lâ'netlenmişlerdir; onlar için (pek) büyük bir azab vardır. (Nur,23)

Cenab-ı Hak bu ayette ise Müslümanları; iffetli, namuslu, dininin gereği gibi yaşayan “mümin kadınlara” zina iftirası atmaktan sakındırmıştır. Çünkü bu daha çirkin bir davranıştır. Ayrıca zina iftirası İslam hukukuna göre bazı sonuçlar doğuracağından Müslümanları uyarmış ve iffetli mumin kadınlara zina iftirasının hem dünya da hem ahirette lanetlenmiş bir durum olduğunu ortaya koymuştur.

Bununla birlikte başka dinlerden olan namuslu bir kadına iftira atmak bir müslümana yakışmaz.


Yorum Yap

Yorumlar

Oldukça açıklayıcı olan cevabınız için teşekkür ediyorum.
Gönderen: ZEYNEP SARE
Tarih: 22.04.2021 22:37:11