Soru

350 bin Tefsir

Üstad, tesettür risalesinin haşiyesinde 350 bin tefsir olduğuna işaret ediyor. Bazı kimseler bu sayının bu kadar yüksek olmadığını söylüyorlar. Bu ifadenin hakikati nedir? nasıl anlamalıyız?

Tarih: 21.03.2017 15:33:38
Okunma: 3782

Cevap

Tefsir: Şerh, beyan, izah gibi manalara gelmekle beraber, "Kur'an-ı Kerim'in şerhi, bütün Mushaf-ı Şerif'in veya bir veyahut bir kaç sure-i şerifenin şerhini havi kitap" diye de tarif edilmiştir. (Kamus-u Türki)

Bu tanımdan da yola çıkarak şunu diyebiliriz ki; Tefsir deyince ilk olarak aklımıza gelen 10-20 ciltlik eserlerdir. Fakat tefsir izah ve açıklamak ve Murad-ı İlahi'yi aramak olduğu için bir kitap hatta kitabın bir bölümü ve fasikülü de tefsir tanımı içerisine girmektedir. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde 350 bin tefsir ibaresi normal olarak karşılanabilir. Bizim bilmememiz olmadığına delil olamaz.

Üstadımızın Tefsir ile ilgili bir kısım izahları şöyledir:

Tefsîr iki kısımdır: Biri ibâresini îzâh eder, biri de hakî­katlerini isbat eder. Nûrlar, bu ikinci kısım tefsîrlerin en kuvvetlisi ve en kıymetdarı olduğuna, ehl-i dirâyet ve dikkat yüz binler şâhidler var. 

SâniyenRisâle-i Nûr Kur’ân’ın çok kuvvetli, hakîkî bir tefsîridir.” tek­rar ile dediğimizden, bazı dikkatsizler tam manâsını bilmediklerinden bir hakîkati beyân etmeye bir ihtâr aldım. O hakîkat şudur: Tefsîr iki kısımdır. Birisi: Malûm tefsîrlerdir ki, Kur’ân’ın ibâresini ve kelime ve cümlelerinin manâlarını beyân ve îzâh ve isbat ederler. İkinci kısım tefsîr ise: Kur’ân’ın îmânî olan hakîkatlerini kuvvetli huccetlerle beyân ve isbat ve îzâh etmektir. Bu kısmının pek çok e­hemmiyeti var. Zâhirdeki malûm tefsîrler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risâle-i Nûr doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsâlsiz bir tarzda muannid feylesofları susturan bir manevî âlî tefsîrdir. (14.Şua)

Müfessir ve aynı zamanda Diyanet İşleri 5. Başkanı olan  Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi, BÜYÜK TEFSİR TARİHİ (TABAKATÜ’L-MÜFESSİRİN) isimli eserinde Sahabe-i Kiram’dan başlayarak (Tabiin, Tebeuttabiiin, Etbeuttabin ilaahir), kendisi de dahil 465 müfessirin biyografi ve tefsirlerinin özelliklerini ele alır. 


Yorum Yap

Yorumlar