Soru

14. Reşha

14. Reşhada geçen şu cümleleri izah edermisiniz?

"ayat-ı tekviniyyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi" ve "hem insanın hacat-ı maneviyyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir"

Tarih: 6.04.2011 15:09:36
Okunma: 4379

Cevap

Ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi: Yaratılışa ait yani kainata ait ayetleri ve delilleri okuyan çeşitli dilleri bize tercüme eden anlatan ebedi bir kitap. Yani kainat kitabını bize tefsir edip anlatan her çeşit dilleri ve delilleri  izah eden kitap.

Hem insanın bütün hacatı- maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir: İnsanın manevi ihtiyaçlarını karşılayan bir çok kitaplar vardır. Bunlar peygamberlere gelen kitaplar ve sahifeler olmakla birlikte alimlerin ve evliyaların da kitaplarıdır. Bu kitaplardan insanlar manevi ihtiyaçlarını karşılarlar. İşte Kuran bu kitalardaki bütün hakikatların içinde olduğu ve ehline anlattığı mukaddes  bir kitaptır.


Yorum Yap

Yorumlar