Soru

Yunus İbni Metta

Hz. Yunus a.s için 1. Lem'a da neden "ibn-i metta ala nebiyyina Aleyhissalâtü Vesselâm" tabiri kullanılmıştır?

Tarih: 17.03.2021 15:12:04
Okunma: 2318

Cevap

HAZRET-İ YUNUS ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı, en azîm bir münâcattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır.

 

Hz. Yunus (as)’ a “ibn metta” denmesinin sebebi babasının isminden dolayıdır. “ala nebiyyina” tabiri ise “Peygamberimize" manasına gelmektedir ve peygamber olduğunu belirtmek içindir. Yani buradaki bu ifade “Metta oğlu Yunus Peygamberimize ve O'nun(Hz. Muhammed) üzerine salat ve selam olsun” manasında kullanılmıştır.  

Hadislerde de Hz. Yûnus (as)’dan şöyle söz edilir;

 “Hiçbir insanın, ‘Ben Yûnus b. Mettâ’dan daha hayırlıyım’ demesi uygun değildir” hadisinde Yûnus babası Mettâ’ya nisbet edilir.

Diğer bir hadisin meâli de şöyledir: “Yûnus b. Mettâ’dan daha hayırlı olduğunu iddia eden kimse yalan söylemiştir” [1]

Bazı İslâm kaynaklarına göre de, Mettâ’nın Yûnus’un annesi olduğu, peygamberler içinde sadece Îsâ (as) ile Yûnus’un(as) annelerine nisbet edilerek anıldıkları rivayet [2]edilse de bu doğru değildir.[3]

 


[1] (Buhârî, “Enbiyâʾ”, 24, 35, “Tevḥîd”, 50, “Tefsîru sûreti’n-Nisâʾ”, 26, “Enʿâm”, 4, “Ṣâffât”, 1; Müsned, I, 242, 254, 292, 342, 348, 390, 440; II, 405, 451, 468, 539; İbn Mâce, “Zühd”, 33). 

[2] (Sa‘lebî, s. 406; İbnü’l-Esîr, I, 360)

[3] TDV İslâm Ansiklopedisi, C 43, 597-599 (İstanbul 2013)


Yorum Yap

Yorumlar