Soru

Yedi Silsile-i Kuran

29. mektubun 3. risale olan 3. kısmının ihtar bölümünde geçen 7 silsile-i Kurandan anlaşılması gereken nedir?

Tarih: 10.10.2014 23:42:48
Okunma: 4623

Cevap

Bahse konu olan yer şöyledir:

"İhtâr: Lafz-ı Resûldeki nükte-i azîmenin beyanında yüz altmış âyet yazıldı. İşbu âyetlerin hâsiyeti pek azîm olmakla beraber, ma‘nâ cihetiyle birbirini isbat ve tekmîl ettiğinden çok ma‘nîdâr olduğu için, muhtelif âyâtı hıfzetmek veya okumak arzusunda bulunanlara bir hizb-i Kur’ânî olduğu gibi, Kur’ân kelimesindeki nükte-i azîmenin beyanında altmış dokuz âyât-ı azîmenin derece-i belâgati pek fevkalâde ve kuvvet-i cezâleti pek ulvîdir. Bu da ikinci bir hizb-i Kur’ânî olarak ihvâna tavsiye edilir. Yalnız ‘Kur’ân’ kelimesi yedi silsile-i Kur’ân’da mevcûd olup, umum o kelimeyi tutmuş. Hâriç iki kalmış."

 

Bu tabirle, Kur'an'da geçen bütün Kur'an kelimelerinin yedi sıra halinde alt alta dizilmiş oldukları ifade edilmiştir.


Yorum Yap

Yorumlar