Soru

Uzay Alemi veya Uzaylılar

Feza alemi yani uzay boşluğunda insan gibi maddi vücudları olan somut varlıklar(Uzaylılar) var mıdır? (Melek ve diğer ruhani varlıkları kasdetmiyorum)

Tarih: 12.04.2011 22:26:28
Okunma: 1185

Cevap

Feza aleminde insan gibi başka varlıkların yaşayıp yaşamadığına dair net bir bilgi bulumamaktadır. Fakat hadis kitaplarımızda şöyle bir rivayet vardır. “Yedi adet dünya vardır. O yerlerin her birisinde Sizin peygamberiniz gibi bir peygamber, Adem gibi bir Adem, Nuh gibi bir Nuh, İbrahim gibi bir İbrahim ve İsa gibi bir İsa bulunmaktadır."[1] 

 Bediüzzaman hazretleri de “Onları yedi (kat) sema olarak tanzim etti.”[2] Ayetini tefsir ederken yedi kat semanın yedi farklı manasını izah eder. Anladığımız kadarıyla yukarda zikrettiğimiz hadise dayanarak bu ayetten anlaşılacak sekizinci bir manayı nazara verir. “küremize benzer zevilhayatın makarrı olmuş, semâvî yedi küre-i âharı fehmeder.”[3] “Hem küre-i arzımıza benzeyen yedi küre-i âharı dahi bulunmasına ve zîhayata makar ve mesken olmasına işareten yedi tabaka, yani yedi küre-i arzıye bulunmasına îmâen ve işareten küre-i arz dahi, yedi tabaka olarak âyât-ı Kur’âniyeden fehmedilmiştir.”[4] “Bu mana başka bir nokta-i nazarda (bakış açısıyla) (Hadiste rivayet edildiği için) ehemmiyetlidir.”[5] Der.

Gerek hadis-i şerifte gerekse Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesinde kastın ne olduğunu bilmemekteyiz. Bu beyanlardan evrende dünya gibi farklı yedi dünyanın olabileceği  ve oralarda hayat sahibi varlıkların yaşadığını anlıyoruz. Fakat bunların mahiyetini(nasıl olduğunu) bilmemekteyiz. 

Fakat buradan şöyle bir neticeye ulaşmaktayız. Biz insanlar gökyüzündeki muhteşem yıldızları gördükçe oraların boş olmaması gerektiğini düşünürüz. Bu muhteşem mekanlarda oraya münasip bazı hayat sahibi varlıkların olması gerektiği fikrini  savunuruz.  Zaman zaman bu fikri desteklemek için de gerçekle bağdaşmayan bir kısım senaryolar üretiyoruz. Bu da gerçekte  İslam dinindeki meleklerin ve ruhanilerin varlığına akli bir delil teşkil eder. 

Evet göklerde insan gibi varlıkların olduğuna dair bizlere  bir bilgi ulaşmamaktadır. Fakat ruhani varlıklar (melekler ve ruhaniler) mevcuttur, hem de çokturlar. Bunlar canlı, hayat ve ruh sahibi, şuurlu, Allah’ın emirlerine her an itaat eden, ne emr edilirse onu yapan, şerre kabiliyeti olmayan varlıklardır.

 


[1] Beyhaki, el-Esma ve’s-Sıfat, 2/267.

[2] Bakara, 2/29.

[3] Lemalar, 69.

[4] Lemalar, 66.

[5] Lemalar, 66.


Yorum Yap

Yorumlar