Soru

Cehennemin Kafirler İçin Rahmet Oluşu

Cehennem kafirler için rahmet midir?

Tarih: 26.10.2010 17:00:57
Okunma: 7424

Cevap

Cehennem kafirler için aslen bir gazab ve bir cezadır. Fakat Allah'ın rahmeti herşeyi kuşattığı Kur'an'da bildirilmiş bir hakikat olduğundan cehennemin kafirlere bakan bazı rahmet yönleri vardır.

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur'un farklı yerlerinde bu konuyu açıklamıştır. Bu açıklamaları dört madde altında toplayabiliriz:

1- Yokluktan kurtulup cehennemde de olsa varlıkta kalmak kafir için bir rahmettir. Çünkü ebedi yok olmaktan daha kötü bir şey yoktur. (Bu maddenin izahı için tıklayınız)

2- Kafirin, imanlı akrabalarının yokluktan kurtulup cennette mesut olarak varlıkta kalmaları, cehenneme gidecek kafir için de bir mutluluk sebebidir. Çünkü kişi sevdiklerinin saadet üzere olduklarını bilmelerinden mutlu olur.

3- Kendi gibi dalaletteki akrabalarının da cehennem dahi olsa yokluktan kurtulmaları ve bazı yönlerden rahmetlere mazhar olmaları onun için bir mutluluktur, bir rahmettir.

4- "Kâfir, kendi ameliyle bu duruma hak kazanmış ise de, amelinin cezasını çektikten sonra, ateş ile bir nevi ülfet (alışkanlık) peyda eder ve evvelki şiddetlerden kurtulur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları hayırlı işlerine mükâfat olarak şu merhamet-i İlahiyeye mazhar olduklarına dair hadislerde işaretler vardır." (İşaratü'l-İ'caz)

 

Yukarıda saydığımız maddeleri Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Asay-ı Musa'da mealen şöyle anlatır:

"Cehennem'in varlığı, ebedî yokluktan bin derece hayırlıdır ve kâfirlere bir nevi merhamettir. Çünki insan hattâ yavrulu hayvanlar dahi, akrabasının ve evlâdının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ud olur.

Şu halde sen ey dinsiz! Dalalette olduğun için (senin zannınca) ölümden sonra, ya ebedî yokluğa düşeceksin veya Cehennem'e gireceksin! Tamamen şer olan yokluk olsa, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes'ud olduğun umum akraba ve ataların ve neslinin  de senin gibi yok olacaklarını düşünmek, Cehennem'den binlerce kat fazla senin ruhunu, kalbini ve insani özelliklerini yakar.

Çünki Cehennem olmazsa, Cennet de olmaz. Herşey senin bu küfrün ile yokluğa düşer. Eğer sen küfrün sebebiyle, Cehennem'e girerek de olsa varlıkta kalsan, senin sevdiklerin ve akrabalarının ya Cennet'te mes'ud olacaklar veya varlık dairelerinde (onun gibi kafir olanlar cehennemde) bir yönden merhametlere kavuşurlar.

Demek herhalde Cehennem'in varlığına tarafdar olmak sana lâzımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, yokluğa tarafdar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına tarafdarlıktır.

Evet Cehennem ise, tamamen hayır olan varlık dairesinin Celal sahibi Hâkiminin,  hikmetle ve adaletlle bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir mevcud ülkesidir.

Hapishane vazifesini görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri de var.

Ve pek çok hikmetleri ve beka âlemine ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok canlının celalli meskenleridir.


Yorum Yap

Yorumlar