Soru

Erkeklerin Saçını Bağlaması

Erkeklerin saçını uzatarak bağlaması caiz midir? 

Tarih: 20.06.2020 18:39:08
Okunma: 25949

Cevap

Sevgili Peygamberimiz (asm)’ın saçlarını tamamen kazıdığı (Abdullah ibni Ömer’den (Radiyallâhu Anh) naklen: “Muhakkak ki Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) veda haccında saçlarını ustura ile tıraş ettirdi. Ashabından (Radiyallâhu Anhum) bir taife de ustura ile tıraş oldu, bazıları da kısaltmakla yetindiler.) dönemler olduğu gibi mübarek saçlarını kulak memesi hizasına kadar uzattığı da (Katâde (Rahimehullah) naklediyor: Enes ibni Mâlik’e (Radiyallâhu Anh) “Rasûlüllâh’ın (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) saçları nasıldı” diye sordum: “Ne kıvırcık ne de düz idi, saçları kulak yumuşaklarını geçiyordu. Diye cevap verdi.)  bilinmektedir.

Erkekler için saçı tamamen kesmek veya tamamen uzatmak haram veya günahtır diyemeyiz. Fakat yaşanılan toplumdaki adetler de önemlidir. Bu hususta özellikle şuna dikkat etmek gerekir ki; saç şeklimiz gayri müslimlere benzememeli ve islam dışı herhangi bir gurubun saç modeli olmamalıdır. Ayrıca saçlar temiz ve bakımlı olmalıdır.

Namaz esnasında saçların bağlanmasının uygun olmadığı aşağıdaki rivayetlerden anlaşılıyor.

Peygamber'in azadlı kölesi Ebû Râfi' (bir gün), saçlarını örgü yapıp ensesine toplayarak namaz kılmakta olan Hasen b. Ali'ye uğramış ve onun saçlarını çözmüş, (bunun üzerine) kendisine öfkeli bir halde bakan Hasan (r.anh)’a;
Namazına dönüp devam et ve kızma, çünkü Peygamber (s.a.v.)'in; "bunlar (yani saç topuzu) şeytanın oturak yeridir" buyurduğunu duydum; demiştir.
(Ebu Davud, 646; Tirmizî, salât 165; İbnMâce, ikâme 67; Ahmed b. Hanbel, I, 146)

Bu hadis-i şerifte Rasûl-u Ekram (s.a.v.) saçların baş üzerinde toplanarak sarkmalarına engel olunmasını yasaklamıştır. Çünkü namaz esnasında secdeye varırken bu saçların yere dökülmeleri onların secdeleridir ve ibâdetleridir. Bu bakımdan saçları topuz yaparak secdeden nasiblerini almalarına engel olmak doğru değildir.

Nitekim İbn Ebî Şeybe'nin Musannef'inde sahih bir senetle rivayet ettiğine göre bir gün Abdullah b. Mes'ud mescidde saçlarını topuz yaparak ensesinde toplayıp namaz kılmakta olan birkimseye namazını bitirdikten sonra, "namaz kılarken saçlarını böyle arkana toplama, çünkü onlar da seninle beraber secde ederler. Bu secdeden dolayı her tel için sana sevab vardır" dedi.
Bunun, üzerine o adam; "Ben onların tozlanmalarından korkuyorum" deyince,
Abdullah (r.anh) da; "onların tozlanması senin için daha hayırlıdır" buyurdu. (Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 2/51)


Yorum Yap

Yorumlar