Soru

Dinde zorlamanın olmaması

"İkrah (zorlama), Dinde zorlama yoktur." cümlesini nasıl anlayıp uygulamalıyız.?

Tarih: 8.12.2010 15:33:13
Okunma: 3943

Cevap

İkrah: İnsanın istemediği, hoşlanmadığı bir işi fiilen bir tehdit ile ilzam etmektir. Dinin aslı olan imanın kökü tasdik ve kalbe ait itikattır. Bu ise sırf bir rıza ve hür irade ile yapılacak bir iştir.

Dinde ikrah yoktur. Allah onu zorla kimseye vermez. Dini, irade ile dilemek lazım gelir,  zorlama yoktur. Bunu böyle anlamalıdır.  “Zorlama, dinde yoktur” demektir.

 Dinin konusu zorunlu fiiller değil, iradeye dayalı fiillerdir. Bunu için iradi fiillerden olan zorlama, dinde menedilmiştir. Dinde, dinin hükümlerinde, dinin dairesinde zorlama değil belki ikrahtan koruma vardır. İslam dinin bulunduğu yerde ikrah bulunmaz veya bulunmamalıdır. Din zorlama yapınız demez, ikrah meşru’ ve muteber olmaz. Zorla yapılan amelde dinin vaat ettiği sevap bulunmaz, rıza ve güzel niyet bulunmayınca hiçbir amel ibadet olmaz. “ameller niyetlere göredir.”

Dinin insanlardan istediği bütün emirleri güzel bir niyet ve rıza ile yapmalıdır. Zorla itikad mümkün değil, zorla, cebren gösterilen iman, hakiki iman değil, zorla kılınan namaz, namaz değil, oruç keza, hacc keza…İslamiyet’te herkes vazifesini hür iradesiyle yapmalı, cebredilmeden yaşamalıdır.

Hem bir başka manası sizin üzerinize dinde hiçbir zorluk yani baskı yapmadı. Size emrettiği dinde emirlerini, tekliflerini genişlikle münasip kıldı. Diğer dinler gibi ağır, çekilmez yükler yüklemedi. Herkesin durumuna, ihtiyacına, mazeretine göre ruhsatlar verdi. Demektir.

 


Yorum Yap

Yorumlar

Dinde zorlama yokturdemek dine girme de zorlama yoktur manasında değil mi? Hiç kimse zorla müslüman yapılamaz. Fakat dine firdikten sonra müslüman olunca karşısına İslam'ın şartları çıkar. Olgun bir müslümana bu konuda zorlama yapılamaz mı? Namaz kılmamanın dinen cezası var. Hırsızlığın dinen cezası var. Yani dine girirp girmeme noktasında kimse zorlanamaz. Fakat girince herkesin yapması gereken şartlar vazifeler var. Bu zaman dini eğitim verimediği için ve imani şuur yerleşmediği için zorlama yanlış olur. Fakat İslamiyet hakkıyla tebliğ edilir ve dini eğitim tüm halka hakkıyla verilirse dinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Şeriatın (Allah'ın kanununun) kestiği parmak acımaz sözü meşhurdur. İşittik ve itaat ettik.
Gönderen: DURSUN KÜRTOĞULLARI
Tarih: 30.01.2012 14:55:52