Soru

Uzanırken Kuran Dinlemek

Uyumak için yataga girdiğimiz zaman telefon veya bilgisayardan Kuran-ı Kerim dinlenilebilir mi?

Tarih: 27.04.2011 03:25:05
Okunma: 6526

Cevap

Kur’an’-ı Kerim’i okumak isteyen kimsenin abdest alıp kıbleye doğru oturması, huşu içinde ve manasını düşünerek okuması sünnettir. Bununla beraber ayakta ve yatarken de Kur’an-ı Kerim’i tilavet etmekte beis yoktur.[1]

Kur'ân okuyan abdestli olmalı, edebli ve sâkin bir şekilde durmalı. İster ayakta isterse oturarak kıbleye yönelmelidir. Başını önüne eğmeli, bağdaş kurarak veya yaslanarak oturmamalıdır. Aynı zamanda mütekebbir bir şekilde de oturmamalıdır. Hocasının huzurunda iken nasıl oturması gerekiyorsa, tek başına Kur'ân okurken de aynen o şekilde oturması uygundur. Kur'ân okumak için, en faziletli ve uygun hâl, namazda ayakta iken ve camide okumaktır. Amellerin en faziletlisi bu şekilde okumaktır. Eğer yatağında uzandığı ve abdestsiz olduğu halde ezberinden Kur'ân okursa, yine fazileti varsa da, ayakta iken, namazda ve camide okuması kadar fazileti yoktur.[2]

Çünkü Allahü teâlâ Kur'ân-ı Hakîm'de 'Sağduyulular o kimselerdir ki, ayakta iken otururken ve yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. . . ' (Al-i İmrân/191) buyurmuştur.

Görüldüğü gibi, Allahü teâlâ burada hangi halde Kur'ân okursa okusun, Allah'ı ananları övmektedir. Fakat şu kadar var ki önce ayakta okumayı, sonra oturarak, sonra da uzanarak okumayı tavsiye buyurmaktadır.

Hazret-i Ali (radıyallahü anh) şöyle buyurmaktadır: 'Ayaktayken namazda Kur'ân okuyan bir kimse için her harfe karşılık yüz sevap yazılır. Oturarak namazda Kur'ân okuyan için, her harfe karşılık elli, namazın dışında abdestli olarak okuyan için de yirmi beş ve abdestsiz olarak okuyan için ise on sevap vardır. Geceleyin ibadet etmek daha efdaldir. Çünkü o gece, kalbin her şeyden boşalmasına daha elverişlidir.’[3]

“Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem her gece yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar, onlara üfler, daha sonra ‘Kul hüvallahu ehad, Kul eûzü bi-Rabbi’l-felâk, Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâsi’yi okur, sonra elleri ile başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu üç defa yapardı.”[4]

Yatarak Kur’an okumanın caiz olduğunu gösteren yukarıdaki hükmün içerisine dinlemekte dâhil edilmiştir.


[1] Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, c: 1, s: 87.

[2] Nizâm, el-Fetâva’l-Hindiyye, c: 5. S: 316.

[3] İmam-ı Gazzalî, İhyâü Ulûmi'd-Dîn Tercümesi, Bedir Yayınları, İstanbul, 1974, c: 1, s: 781.

[4]  Tirmizi, “Duâ”, 21.


Yorum Yap

Yorumlar