Soru

Üstad Hazretleri ve ittihad terakki

Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1900'lü yıların başında ittihad ve terakki cemiyetinin yanında niye bulunmuştur? Bu zararlı cemiyeti niye bir dönem desteklemiştir? Bunu açıklar mısınız?

Tarih: 12.09.2012 23:42:13
Okunma: 3974

Cevap

Bediüzzaman Hazretleri 1908-1910 arasında İstanbul'da bulunup bir derece siyasetle meşgul olduğu o dönemde bulunduğu İttihad ve Terakki'ye değil, İttihad-ı Muhammedî cemiyetine mensup idi ve bu cemiyet de siyasetle değil toplumu ıslah ile meşgul oluyordu.

Münazarat Risalesi'nde bir soru üzerine İttihad ve Terakki hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklamıştı:

"Sual- İttihad ve Terakki hakkında re'yin nedir?
Cevab- Kıymetlerini takdir ile beraber, siyasiyyunlarındaki şiddete mu'terizim (itirazım var). Me'muldür ki, o şiddet nedamete (pişmanlığa) ve şefkate inkılab etsin. Lâkin onların iktisadî ve maarifî olan -bahusus şarkî vilayetlerdeki- şubelerini bir derece istihsan ve tebrik ederim.

Aynı risalede İttihad Terakk'nin de dahil olduğu Jön Türk cereyanı hakkında sorulan suale ise şöyle cevap verir:

"Vakıa onlarda bir takım edebsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mu'tekid (inançlı) müslimlerdir. Velhükmü lil-ekser (hüküm çoğunluğa göredir).


Yorum Yap

Yorumlar