Soru

Tarikatların Maksadı

Tarikatların en ehemmiyetli maksadı nedir?

Tarih: 2.11.2022 22:06:01
Okunma: 479

Cevap

Tarikatların en önemli maksatları şöyledir:

1. Doğrudan doğruya hakāik-i îmâniyeye hizmettir.  Yani iman hakikatlerinin anlaşılması ve imanın kemale ermesidir.

2. Ferâiz-i dîniyeye(dinin farzlarına) ve sünnet-i seniyeye tarîkat perdesi altında hizmettir. Yani farzları ve sünneti yaşayarak muhafaza etmektir.

3. Tasavvuf yoluyla emrâz-ı kalbiyenin(kalbin hastalıklarının) izâlesine çalışmak, kalb ayağıyla sülûk etmektir. Yani kibir, enaniyet, haset gibi kalbi hastalıkları tarikat yolu ve usulü ile tedavi etmektir.

Ehl-i sünnet yolundan giden tarikatlar yukarıda belirtilen maksatları yerine getirip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. Tarikatın insanları “zahirden hakikate ulaştırması" onun amaç ve hedeflerinin en mühim bir esasıdır. Zahirden hakikate geçmek; Bu şehadet aleminin (madde aleminin) ötesindeki eşyanın ve hadiselerin künhüne, sırrına vakıf olabilmek, onların hakikatına erebilmektir. Diğer ifadeyle kainatta Allah’ın tecelli eden isim ve sıfatlarını, kudretini, hikmetini yakini olarak müşahede edebilmektir.

Ehl-i tarik, bu yolda ilerlerken, ibadetler üzerinde yoğunlaşarak yüzyıllar boyunca insanları bu sırra mazhar etmeye çalışmış ve sayısız evliya yetiştirmiştir.


Yorum Yap

Yorumlar