Soru

Sekine-i Hava

15. söz 2. basamakta geçen, "elbette cesed-i misali giymiş ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene-i arz ve hava semaya gidebilirler." Burada bahsi geçen sekene-i havadan kasıt nedir ve semaya gitmesi ne şekildedir. açıklayabilir misiniz?

Tarih: 12.02.2015 15:32:49
Okunma: 2410

Cevap

Beşinci basamakta bu sorunuzun cevabı geçmektedir. "Mâdem arzdan semâya gidip gelmek var, semâdan arza inip çıkmak oluyor; ehemmiyetli levâzımât-ı arzıye oradan gönderiliyor. Ve mâdem ervâh-ı tayyibeler semâya gidiyorlar. Elbette, ervâh-ı habîse dahi, ahyârı taklîden semâvât memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Çünkü, vücudca, letâfet ve hiffetleri var. Hem, şüphesiz tard ve ref' edilecekler. Çünkü, mahiyetçe şerâret ve nuhûsetleri vardır."

Evet arzın sekenesinin insanlar ve cinler olduğu diğer basamaklarda  şöyle ifade edilmektedir: "en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin" Öyle ise metinden anlaşılan Cin taifesidir.


Yorum Yap

Yorumlar