Soru

Fetih Suresini Okumak

Günlük Fetih Suresi okumanın faziletleri nelerdir?  Gireceğimiz zor bir sınavda muvaffak olmak için Fetih Suresi okumak etkili olur mu?

Tarih: 30.04.2012 13:19:59
Okunma: 17763

Cevap

Sevgili peygamberimiz(s.a.v) bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Bu gece bana bir sure indirildi. O benim için, güneşin, üzerine doğduğu her şeyden daha se­vimlidir." Sonra Resulullah Fetih suresini okudu. (Buhari)

Kuranın surelerinin hepsinin kendine göre faziletleri, sevapları ve hususiyetleri vardır. Bu sevapları ve faziletleri kazanmak için Kuran okunabilir. Zaten Kuran okumak bir ibadettir.

Ancak çalışmak gibi fiili duayı da ihmal etmeden sizin bahsettiğiniz gibi bazı niyetlerle de  okunabilir.

Fakat bu noktada ölçü şöyledir:

Yapılan ibadetlerde illet yani asıl sebep Allah'ın emridir. Yani Allah emrettiği için ibadet yapılır. Sonucunda Allah'ın rızası beklenir. Dünyaya ait maksatlar ise o ibadet veya duanın vakitleri olur. Aynı zamanda bizim için tercihe ve teşviğe sebeptir. Ancak dünyaya ait şeyler asıl gaye veya maksat olmamalıdır. Eğer asıl gaye olursa ihlas gider. O sonucu göremeyiz. 

Bu noktada Üstad Bediüzzaman hazretlerinin şöyle bir izahı vardır.

"İkinci Mes’ele: Ubûdiyet(ibadetler ve kulluk), emr-i İlâhîye ve rızâ-yı İlâhîye bakar. Ubûdiyetin dâîsi, emr-i İlâhî; ve neticesi, rızâ-yı İlâhîdir. Semerâtı(meyveleri) ve fevâidi(faydaları), uhreviyedir. Fakat ille-i gāiye(asıl gaye) olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya âit fâideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler(netice ve meyveler), ubûdiyete münâfî(zıt) olmaz. Belki zayıflar için müşevvik(teşvik edici) ve müreccih(tercihe sebep) hükmüne geçer. Eğer o dünyaya âit fâideler ve menfaatler, o ubûdiyete ve o virde veya o zikre illet(asıl maksat) veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubûdiyeti kısmen ibtâl eder. Belki, o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve fâidesi bulunan Evrâd-ı Bahâiye’yi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebîr’i, o fâidelerin bazılarını maksûd-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O fâideleri görmüyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o fâideler, o evrâdların illeti olamazlar. Ve onlardan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî bir sûrette, o hâlis virdlere, talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlâs bir derece bozulur. Belki ubûdiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki, böyle hâsiyetli evrâdı okumak için zayıf insanlar bir şevk ve bir müreccihe muhtaçtırlar. O fâideleri düşünüp, şevke gelip, o evrâdı sırf rızâ-yı İlâhî için ve âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbûldür. İşte bu hikmet anlaşılmadığından, çokları, aktâbdan ve selef-i sâlihînden mervî olan fâideleri göremediklerinden şübheye düşerler, hatta inkâr da ederler." (17.Lema, 13. Nota)

Netice itibariyle Fetih Suresini bu ölçülere göre günlük okuyabilirsiniz.

 

 Yorum Yap

Yorumlar