Soru

Sin Harfinin Sad Harfinde Gizlenmesi

Kastamonu Risalesi 13. Mektupta bahsedilen "sin harfi sad harfinin altında gizlenmesi" ne demektir?

Tarih: 20.05.2021 15:18:10
Okunma: 871

Cevap

İkinci emârenin birinci noktasında ( س ) harfi ( ص )  harfinin altında gizlenmesi ve( ص ) görünmesinin iki remzi var. 

Birisi: Said, toprak gibi mahviyet ve terk-i enâniyet ve tevâzu‘-u mutlakta bulunması şarttır. Tâ ki Risâle-i Nûr’u bulandırmasın, te’sîrini kırmasın.

İkincisi: Şimdiki bataklığa ve ma‘nevî tâğūta sukūtun sebebi ise,terakkî etmek fikrinden neş’et ettiği cihetiyle onların hatalarını gösterip, Müslüman için suûd ve terakkî,ancak İslâmiyet’te ve îmânlı olmakta olduğuna işaret etmektir. [1]

Daha önceki sayfalarda  فَتَيَمَّمُوا صَع۪يدًا طَيِّبًا  ayetinin işari manası anlatıldıktan sonra ‘sad’ harfi ile ‘sin’ harfinin kardeş olduğu belirtilerek, ayetin işaret ettiği mana açıklanmaktadır. 

Üstadımız, ayette Sad harfi ile yazılan “saiden” yani toprak manasına gelen kelimenin; Sin ile yazılan “Said” ismine yani kendi ismine bakan bir işari manasının da olduğunu ifade etmektedir.

 

Detaylı açıklama için tıklayınız.

 

[1] Kastamonu Lahikası


Yorum Yap

Yorumlar