Soru

Risale-i Nurun Hak Olması

Risale-i Nurun hak olduğunun delilleri nelerdir? 

Tarih: 30.08.2012 00:00:30
Okunma: 3704

Cevap

Hak ve hakikatin ölçüsü İslamiyettir. İslamiyetin esaslarıdır. Kur'an-ı Kerimdir. Sünnet-i seniyyedir. Kısacası Hz. Muhammed'dir.(sav) Çünkü Cenab-ı Hak: "Hak geldi. Batıl zail oldu." buyurmaktadır.

Bediüzzaman hazretlerinin İslam ve Kur'anın emirleri doğrultusundaki yaşantısı, kendisi ve talebelerine peygamberimizin yaşantısını model olarak alması, Kur'anın ayetlerini Kur'an ve sünnet ölçüleriyle tefsir etmesi, eserlerinde Kur'ana ve sünnete muhalif bir şeyin bulunmaması, talebelerine verdiği doğru ve sağlam itikadı, kendi zamanından şimdiye kadar bilirkişilerin verdiği raporlarda bu eserlerin dine zıt bir şeyi barındırmaması, eserler bu kadar meydanda iken ilim erbabı insanların tebrik ve tahsin etmeleri, inancı olmayan ve Risale-i Nurlara muhalif insanların bu eserlerde İslamiyete zıt bir şey bulamamaları, Risale-i nur talebelerinin sağlam inançları, dini yaşamadaki takvaları, İslamiyete hizmetteki gayretleri Risale-i Nurun hakkaniyetine delillerdir.

Bu eserlere hak ve hakikatin ölçüleriyle bakıldığında yani tarafsız olarak değerlendirildiğinde yani meşrep ve meslek taassubundan sıyrılarak bakıldığında rahatlıkla görülebilecektir. 

Ayrıca bazı gaybi işaretler için Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuasına bakılabilir.


Yorum Yap

Yorumlar