Soru

Sabah Namazı Kılarken Güneş Doğarsa Namaz Kabul Olur mu?

Ben sabah namazının ilk rekatını tam bitirdim, güneş doğdu ve vakit çıktı. Namazım kabul olur mu? Mezheplere göre bu durumun fetvası nasıldır?

Tarih: 4.11.2023 07:57:11
Okunma: 113

Cevap

Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehy eden hadislere dayanan İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir.[1]

Diğer mezhepler ise Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sabah namazının bir rek'atı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rek'atı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren hadisine[2] dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir.[3]

Buna göre sabah namazında ihtilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesi ile kılınmakta olan namaz bozulmaz. (DİYK) 


[1] Kâsânî, Bedâî’, 1/122-124; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/386.

[2] Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 28 [579].

[3] İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/102-103; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/273.


Yorum Yap

Yorumlar