Soru

Nakşi Tarikinde İki Kanatla Uçulur

Bediüzzaman'ın 5. Mektub'da İmam-ı Rabbanî'den nakille söylediği, "Nakşi Tarikinde İki Kanatla Uçulur" sözü nerede geçmektedir?

Tarih: 2.02.2012 11:19:01
Okunma: 3625

Cevap

İmam-ı Rabbanî Hazretleri (ks) bu sözü meşhur "Mektubat-ı Rabbanî" kitabının 75, 91 ve 94. Mektublarında zikreder. O mektublardan birincisi, Bediüzzaman Hazretlerine işaret yollu hitab ettiği mektubudur. İmam-ı Rabbanî (ks) o mektubunda Bediüzzaman'a tevhid-i kıble et nasihatinde bulunduğu gibi, Nakşi Tarikatinin temelinde 1-sağlam bir iman ve 2-farzları hakkıyla eda olduğunu da bildirmiştir.

Bu temel olmadan o tarikatte ilerlemek mümkün olmadığı gibi, başka hiç bir tarikatte de ilerlemek mümkün değildir. Çünkü bunlar İslam'ın temelleridir. İslamı anlamamış ve eksik yaşayan birinin tarikatte olgunlaşması mümkün değildir. Zaten tarikatler insana önce İslam'ı şuurlu bir şekilde anlamak ve yaşatmak için vardır.

Bahsettiğimiz 75. Mektub şöyledir:

"Bu mektûb, yine Mirzâ Bedîuzzaman'a “rahmetullahi aleyh” yazılmışdır. Mahlûkların en üstününe uymağı, önce i’tikâdı düzeltmeği, sonra fıkh bilgilerini öğrenmeği bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet ve âfiyet versin! Dünyâ ve âhıret se’âdetlerine kavuşmak için, dünyâ ve âhıretin efendisine “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ” uymak lâzımdır. Ona uymak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak, önce i’tikâdı düzeltmek lâzımdır. Bundan sonra, o büyüklerin Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden anlayıp bildirdikleri halâl, harâm, farz, vâcib, sünnet, mendûb, mubâh ve müştebeh [şübheli] bilgilerini öğrenmek ve bütün işlerini bunlara uygun olarak yapmak lâzımdır.

Bu iki i’tikâd ve amel kanadları elde edildikden sonra, eğer ezelde mes’ûd olmuş ise, mukaddes âleme uçmak (kemale erip evliya olmak) nasîb olur. Bu iki kanat olmadan yükselmek olamaz.

Bu alçak dünyâ, arkasından koşmağa değmez. Bunun, malının, mevkı’inin değeri yokdur ki özenilsin. Değerli, kıymetli şeyleri aramalıdır. Allahü teâlâ, herşeyi bir sebeble yaratdığı, gönderdiği için, kendisine kavuşduran sebebi, o vesîleyi Ondan istemelidir. Fârisî mısra’ tercemesi: "İş budur, bundan başkası hiçdir."

Bu fakîrlere “rahmetullahi aleyhim ecma’în” yakınlık göstererek yardım istiyorsunuz. Size müjdeler olsun! Sağlam olarak ve kazanarak geri dönersiniz. Fakat, bir şartı gözetmek lâzımdır. O da, kalbi yalnız bir yere bağlamakdır (Tevhid-i kıble etmektir). Kalbi birkaç yere bağlamak, insanı harâb eder. (Bir yerde olan, her yere kavuşur. Heryere dağılan hiçbir yer bulamaz) sözü meşhûrdur. Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâmın nûrlu caddesinde bulundursun. Doğru yolda olanlara ve Muhammed aleyhisselâmın izinde bulunanlara selâm olsun!"

Bu mevzu ile alakadar şu sual ve cevabı da okuyabilirsiniz.


Yorum Yap

Yorumlar