Soru

Mitolojik Hikayeler

Ateistlerin dayandığı sümer ve babil mitolojilerinde bulunan Hz. Adem, Hz. Musa, Hz. Eyüp, Hz İsa, Hz İbrahim kıssalarına yüksek oranda benzeyen hikayelerin bulunması nasıl açıklanabilir?

Tarih: 5.10.2012 22:06:53
Okunma: 5464

Cevap

"And olsun ki, her ümmet içinde: “Allah’a kulluk edin ve tâğuttan (Allah’ın yerine tutacağınız herşeyden) kaçının!” diye (kendilerine nasîhat etmesi için) bir peygamber gönderdik. Artık onlardan bir kısmını (hikmetine binâen kendi lütfuyla) Allah hidâyete erdirdi, bir kısmına da (inkârları yüzünden) dalâlet hak oldu. Öyleyse yeryüzünde bir dolaşın da(peygamberlerimizi) yalanlayanların âkıbeti nasıl olmuş bakın!" (Nahl,36) sırrıyla Allah, her kavmi uyaracak peygamber göndermiştir. Gönderilen bir peygamberin şeriati veya dini unutulursa veya bozulursa başka peygamber göndermiştir. Bundan dolayı çeşitli tarihlerde ve medeniyetlerde hakiki dinin kalıntıları olması normaldir.


Yorum Yap

Yorumlar