Soru

25 Milyon Türk Tabiri

''Yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil bin Said feda olsun'' Sözü çok insan tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Bu sözden kasıt nedir?

Tarih: 30.09.2012 21:27:51
Okunma: 3735

Cevap

Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'nin doğu bölgesinde dünyaya gelmiş ve hayatının bir kısmını orada yaşamış bir zattır. Sonra Türkiye'nin batısına oradan güneyine ve oradan da kuzeyine gönderilmiş bir zattır. Ankara'ya davet edilmiş. Yani Bediüzzaman hazretleri Türkiye'de hangi milletlerin yaşadığını çok iyi bilen bir insandır. Nitekim değişik milletlere mensup fakat Anadolu'da yaşayan talebeleri de vardır. 

Türkiye'nin nüfusunu Türk olarak göstermesi "tağlib" cihetindendir. yani Anadolu'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Türk olduğu içindir. Zaten o tarihte (Bu sözü söylediği tarihte) Anadolu'nun nufusu 24. 540  kadardır. Hem Türk dendiğinde Anadolu'da yaşayan Müslümanlar olarak anlaşılmaktadır.

 


Yorum Yap

Yorumlar

hayatının şehadetiyle ve binler Türk kıymetdar zâtların tasdikiyle, dindar müttaki bir Türk'ü, lâkayd çok Kürdlere tercih eden, hattâ mahkemede Hâfız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan bir Türk kardeşini, yüz Kürd'e değiştirmediğini isbat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüşmeyen ve câmiye gitmeyen ve kırk seneden beri bütün kuvvetiyle, bütün âsârıyla İslâmiyetin uhuvvetine ve müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve Türk milleti Kur'anın bayraktarı ve sena-i Kur'aniyeye mazhar olduğu için, o milleti çok seven ve hayatını onlar içinde geçiren bir adam hakkında, sâbık vali resmî lisan ile ihanet için propaganda yapmak ve dostlarını ürkütmek için: "O Kürddür, siz Türksünüz, o Şafiîdir, siz Hanefîsiniz" deyip herkesi ürkütüp ondan çekindirmeğe çalışması ve yirmi senede ve iki mahkemede, tarz-ı kıyafeti değiştirilmeğe mecbur edilmeyen ve şapka yarı askerin başından kalkmasıyla beraber, münzevi bir adamın zorla başına şapka giydirmeğe cebretmeyi hangi maslahat, hangi kanun buna müsaade eder? Şualar(375) üstadı Kürdçülükle suçlayan mahkemeye karşı üstadın verdiği beyandır. yoksa üstad ne Kürdçü Ne Türkçü Ne de başka birşeycidir yalnızca iman ve kurancıdır.
Gönderen: MUHAMMED NUMAN
Tarih: 23.12.2012 15:16:00