Soru

Meleklerin şekli

Melâike'nin muayyen bir şekil ve sureti varmıdır? Varsa bu belirli ve değişmez midir.?

Tarih: 26.06.2011 14:30:02
Okunma: 9545

Cevap

Melek: “elçilik yapmak, tasarrufta bulunmak” manalarına gelen “elk”, “le’k”, veya “mülk” köklerinin birinden türemiş olan melek kelimesi “elçi, güçlü-kuvvetli, tasarrufta bulunup idare eden” manalarına gelir. Hadis-i şerifte nurdan yaratıldıkları haber verilir. Meleklerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1-Nurdan yaratılmış olup erkeklik-dişilik, yeme-içme, yorulma, usanma gibi niteliklerden arınmışlardır.

2- Günah işlemekten korunmuşlardır.

3- Son derece güçlü, kuvvetlidirler ve süratli hareket ederler.

4- Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekillere girebilirler.

5- Normal şartlarda gözle görülmezler. Peygamberler onları asli suretleri ve büründükleri biçimleriyle görebilir.

6-İlahi kanunların icrasıyla görevlidirler.

7- İnsanlar ve cinler gibi âlem sarayında ilahi kudretin eserlerini temaşa ve nazar ederler.( Kelam terimleri sözlüğü, İsam yayınları) 

 


Yorum Yap

Yorumlar