Soru

Kur'an harflariyle yazmanın sünnet olması

Kur'an harfleriyle yazmanın esrar-ı şeriate ve sünnet-i seniyye'ye hizmet ettiğini ve "Fesad-ı ümmet zamanında kim benim sünnetime temessük ederse 100 şehid sevabını kazanabilir." hadisini de nazara aldığımızda yazı hizmetinin sünnet olması ne bakımdan gerçekleşmiş oluyor?

Tarih: 21.11.2010 00:11:04
Okunma: 7074

Cevap

 

Aynı mektubdaki birinci hadis zaten bu bağı kuruyor. Hadis şöyledir:

"Mahşer günü, alimlerin mürekkebleri şehidlerin kanıyla tartılır, o kıymette olur." (Müsnedü’l Firdevs, Fethul Kebir) Bu hadis, mütevatir hadislerdendir.

Alimlerin mürekkebi Allah katında şehidlerin kanı kıymetindedir. O mürekkepler şehidlerin yaptığı hizmetleri yapar. Şehidler dinimizi, Müslümanları, memleketi, ahlakımızı, ahaliyi vs. düşmanların şerlerinden korumaya çalışırlar. Her bir şehid birkaç düşmanın şerrini defeder, sonra kendisi de şehid olur. Alimin mürekkebi de dünya sathında dinimize, Müslümanlara, ahlakımıza vs. gelen fikri hücumları etkisiz bırakmakla Müslümanların dünya ve ahretlerine hizmet ederler. Değil birkaç belki bu konuda bütün düşmanların fikirlerini bertaraf ederler. İslamiyetin esaslarına, hükümlerine, ahlakına vs. mürekkepleriyle hizmet ederler. Hem bu mürekkeblerle meydana gelen eserlerden istifade eden Müslümanlar imanlarını kuvvetlendirirler. İslamiyet’i neşretme noktasında en büyük sünneti işlerler.

 Hem Peygamberimiz(sav) sağlık hayatlarında yazıyı öğrenmeleri noktasında sahabelerini teşvik etmiştir. Esirleri, ashabına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakmıştır.

 Bu hadisiyle Peygamberimiz (asm) ilim için yazı yazmaya ümmetini teşvik ediyor.

 Müslümanların sünnet olan yazısı ise, Kur'an yazısıdır. Kur'an, Peygamber efendimiz (asm)'in sağlığında bu harflerle yazılarak Müslümanların yazısı olmuştur.

 Dolayısıyla bu harflerle yazmak Peygamberimiz (asm)'in sünnetidir. Çünkü O'nun fiilen yaptığı, sözle emrettiği her şey onun sünnetidir.

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorum Yap

Yorumlar