Soru

Namazda Kıraat Hatası

Namazda kunut dualarının 2. sini okurken uzatma hatası yapıyormuşum. Bilküffaari mülhık diye okumam gerekirken ben uzatmadan bilküffari mülhık diye okuyordum. Bu hata namazı bozar mı?

Tarih: 20.12.2022 18:46:36
Okunma: 290

Cevap

“Kur'an kelimelerinden şeddesiz olan bir harfi sehven şeddeli okumak veya şeddeli bir harfi şeddesiz okumak, uzatılacak bir harfi uzatmamak, kısa okunması gereken bir harfi uzatmak, idğam edilecek harfleri ayrı ayrı okumak ve ayrı ayrı okunacak harfleri idğam etmek (birleştirip şeddeli okumak) namazi bozmaz. “İyyâke" kelimesini şeddesiz okumak gibi. Yersiz olarak yapılan imale de namazı bozmaz. "Bismillahi" veya "mâliki yevmi'd-dîn" ayetlerini imale ile okumak gibi...  Înce okunacak bir harfi kalın okumak, kalın okunacak bir harfi ince okumak da böyledir; çünkü bunlarda da çoğunluğun yetersizliği vardır.”[1]

“Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesi kasten değiştirilir de, bununla mânâ değişmiş olursa, namaz ittifakla bozulur. Ancak kelime övgüye ait olup onun yerine yine övgüye ait bir lâfız okunmuş olursa bozulmaz. Fakat böyle bir davranış caiz görülmez. Ancak yanılarak değiştirilmiş olursa, bakılır: Eğer okunan lâfzın benzeri Kur'an'da bulunmaz, mânâsı da Kur'an'daki kelimenin mânâsından uzak olup aralarinda fazla bir ayrılık bulunarak iki mânâ arasında bir ilgi bulunmazsa, bununla namaz ittifakla bozulur. “Hâzâ'l-gurâbu”yerine, “hâzâ’l-gubâru” okumak gibi. Fakat okunan lâfiz tesbih, hamd ve zikir mânâsında ise bozulmaz[2]

 

[1] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2005), 219.

[2] Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2005), 218.


Yorum Yap

Yorumlar