Arama sonuçları: 17 sonuç bulundu.

Namazda ayet'ül-kürsi, amennerasulü ve haşr suresinin son ayetleri gibi yerler okunabilir mi? En az okuma miktarı ne kadardır?
Namaz kılarken birinci rekatta, ikinci rekata göre daha mı uzun bir sure okumak gerek ve okunan sureler arasında en az iki sure bulunması mı gerek? Hükmü nedir?
Kalkaleli olan yerleri örneğin ebter ehad daki yerleri namazda normal okumak namazı bozar mı?
Namazlarımda bazen çok güzel kıraat ile okuyorum. Ancak bazen de kıraati zor yapıyorum, harfleri çıkaramıyorum. Ama namazımı asla terk etmiyorum. Bu neden oluyor?
Ben namazda Fil suresinde “Keasfim” kısmını “Keasfin” diye okuyormuşum, bu mana değişikliğine sebep oluyor mu?
Namazın ilk rekatında okuduğumuz sureye diğer rekatlarda devam edebilir miyiz? Kaldığımız ayetten veya o surenin başka bir ayetinden?
Namazda ya da ezberimden Kuran ya da dua okurken kıraatın vaciplerini ve vacip olmayan(medd-i tabii, medd-i munfasıl, medd-i arız, medd-i lin, idgam-ı misleyn, idgam-ı mütecaniseyn, idgam-ı mütekaribeyn, izhar, ihfa) gibi vacip yada vacip olmayan kuralları belirlenen miktardan az yapmak yada hiç yapmamak günah olur mu? Özellikle namaz esnasında kıratın vaciplerini terk ettiğimde namazın vaciple...
Dudakları oynatmadan tesbihat yapılabilir mi?
Korku namazı nedir? Nasıl kılınır?
Namazda huşuyu yakalamak için en güzel yol nedir?