Yaratılış Sırları kategorisindeki sorular

İslamiyette akıl mı esastır nakil mi? Nakil daha esastır deniliyor. Bu doğruysa hikmeti nedir? 
Eğer şeytan, hz. Adem'e secdeyle emrolunduğu zaman kibri yüzünden değil de, Allah.c.c hazretlerine "ben senden başkasına secde etmem deseydi" yine kovulmuşlardan olur muydu?
İslam sanata karşı mı? Suret çizmek yasak mı? Müzik ve sanat gibi insana kendini iyi hissettiren şeyler neden yanlış? Müzik aleti çalmak yanlış mı?
Kainatın dışı için ne söyleyebiliriz?
İnsanlar yaratılmadan önce onlara soru sorulduğunu ve insanların imtihanı kabul ettiklerini biliyorum. Öyleyse fetret devrinde yaşayan insanlar neden imtihan dışı kaldılar?
İnançlı biriyim, ama Allah'ın neden masum bir çocuğun başının taşla ezilmesine veya tecavüz edilmesine müsaade ediyor?  Lütfen yardımcı olun.
Risale-i Nura göre kadın fıtratı nasıldır? 
Mutlak yokluk var mıdır? İzah eder misiniz?
En şerefli mahluk olarak yaratılan insanda küçük ve büyük abdest gibi hayvanlarla bazı ortak özelliklerin olmasının hikmeti nedir?
Kainatın yaratılışı kusursuz mudur? Öyle ise mahlukatta zahiren noksan olarak görülen şeylerin hikmeti nedir?