Soru

Hasta Olan Kişilerin Orucu

Kendisi yaş itibariyle genç ama bünyesi zayıf olduğu için sık sık hasta oluyor, oruç tutamıyor. Bu ve bunun gibi kişilerin durumu hakkında bilgi verirmisiniz? Fidye verilmesi yeterli midir?

Tarih: 23.03.2024 16:27:39

Cevap

Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan (pîr-i fâni) kimselerin, maddî durumları uygunsa Ramazan’ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir. İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tâbidir.[1]
Fidye verecek gücü olmayanlar ise fidyeden sorumlu olmazlar.[2] Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenâb-ı Hak’tan bağışlanma dilemektir. (DİYK)

Oruç şahsi bir ibadet ve sorumluluk olduğundan eğer kişi kendisi fidye ödeyecek durumda değilse o zaman tövbe eder. Kocasının veya hanımının o fidyeyi ödeme zorunluluğu yoktur. Ancak eşinin durumu iyi ise o zaman fidye miktarını hanımına /kocasına verir, hediye eder, o da borcunu bu şekilde ödeyebilir. 

İlave malumat için lütfen bakınız;

https://risale.online/soru-cevap/fidye-2


[1] Bakara, 2/184.

[2] İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/38.


Yorum Yap

Yorumlar