Yaratılış Sırları kategorisindeki sorular

2.Lemada geçen; "Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan, gel tevekkül kıl! " cümlesini izah eder misiniz?
Kişi resmi ve imam nikahlı evliyken boşanma sonrasında mehir hakkı olduğu gibi Allah katında nafaka hakkı da var mıdır? Yok değilse kadının mehirle beraber nafakayı da istemesindeki hüküm nedir?
Melekler insanı iyiliğe nasıl sevk eder? Bunu nasıl yaparlar?
Cenab-ı Hakk'ın rububiyyeti nedir ve kâinatta nasıl tezahür eder? İzah eder misiniz?
Nazara karşı dua okunması gerektiğini biliyorum ve sürekli okuyorum. Ancak bazen ne kadar okusak da nazar değiyor. Bu nasıl oluyor? Nazar değmemesi için ne yapılmalıdır?
Kabz ve bast halleri tam olarak nedir? Bu haller olmuşsa eğer ne yapmamız gerekiyor?
"Ve kezâ, insanın vücûdunda birkaç dâire vardır. Çünki insan hem nebâtîdir, hem hayvânîdir, hem insanîdir, hem îmânî. Tezkiye muâmelesi bazen tabaka-i îmâniyede olur. Sonra tabaka-i nebâtiyeye iner. Bazen yirmi dört saat zarfında her dört tabakada muâmele vâki‘ olur."  Cümlesine göre bu dairelerin tezkiyesi ne surette yapılır, açıklayabilir misiniz?
"Mesele-i İmamet, meseleyi fer’iyye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden meseley-i imaniye sırasına girmiş…" Bu cümleyi izah eder misiniz?
17. Lem’a’da geçen “Her dakikada o hânen ve bahçen ve şehrin ölmesi mümkün ve harâb olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyâmetin kopacak bir vaz‘iyettedir. Madem öyledir; sen, bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!” ifadesindeki çekilemeyen kaldırılamayan yükler nelerdir, örnek verip açıklayabilir misiniz?
Arkadaşımızın evine gitmek için o arkadaşımız olmadan eşinin arabasına üç bayan arkadaş ve çocuklarımız binmemiz caiz midir?