Melekler ve Ruhaniler kategorisindeki sorular

Son peygamber hz. Muhammed (sav) de vefat ettiğine göre vahiy meleği olan Cebrail (a.s)'ın şu andaki vazifesi nedir?
(Ey Habîbim!) Bir zaman Rabbin, meleklere: “Şübhesiz ki ben, yeryüzünde (insanı)bir halîfe kılacak olanım” buyurmuştu; (melekler:) “Orada fesad çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimse mi kılacaksın? diye sordular. Bunu nereden biliyorlardi.? Ayrıca bu sualin esrarı ne olabilr?
Melekler insanların tahayyülatına muttali olabirmi? Mesela bir hafi zikirde veya halis bir niyette ALLAH-U TEALA kulum beni zikr etti ona sevap yazmı diyor? yoksa melekler insanın niyetini anlayabilir mi?
Ruhaninin anlamı nedir ve sınıflara ayrılır mı?
Ruh'un varlığı nasıl ispat edilir? Ruhun mahiyeti ve gerekliliği nedendir?
Melâike'nin muayyen bir şekil ve sureti varmıdır? Varsa bu belirli ve değişmez midir.?