Melekler ve Ruhaniler kategorisindeki sorular

Her zerreye müekkel melek var mıdır? Eğer varsa cansız maddeleri melekler mi oluşturuyor?
29. Sözde geçen ruhların sineklerin içinde olma hakikati nedir? Burada kastedilen melaike mi yoksa vefat etmiş kimselerin ruhları da sinekler vasıtasıyla mı gezer?
İmanın şubelerini de kuvvetlendirmek için hangi risaleleri tavsiye edersiniz?
Son peygamber hz. Muhammed (sav) de vefat ettiğine göre vahiy meleği olan Cebrail (a.s)'ın şu andaki vazifesi nedir?
(Ey Habîbim!) Bir zaman Rabbin, meleklere: “Şübhesiz ki ben, yeryüzünde (insanı)bir halîfe kılacak olanım” buyurmuştu; (melekler:) “Orada fesad çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimse mi kılacaksın? diye sordular. Bunu nereden biliyorlardi.? Ayrıca bu sualin esrarı ne olabilr?
Melekler insanların tahayyülatına muttali olabirmi? Mesela bir hafi zikirde veya halis bir niyette ALLAH-U TEALA kulum beni zikr etti ona sevap yazmı diyor? yoksa melekler insanın niyetini anlayabilir mi?
Ruhaninin anlamı nedir ve sınıflara ayrılır mı?
Ruh'un varlığı nasıl ispat edilir? Ruhun mahiyeti ve gerekliliği nedendir?
Melâike'nin muayyen bir şekil ve sureti varmıdır? Varsa bu belirli ve değişmez midir.?