Soru

Müekkel Melekler

Her zerreye müekkel melek var mıdır? Eğer varsa cansız maddeleri melekler mi oluşturuyor?

Tarih: 13.02.2013 21:53:10
Okunma: 6663

Cevap

"İşte madem şu mevcudat-ı hariciyenin(kudret ile yaratılmış varlıkların), her birisinin üstünde, birer melek-i müekkel var olmak lâzım gelir. Tâ ki o cismin gösterdiği vezaif-i ubudiyet ve hidemat-ı tesbihiyesini âlem-i melekûtta temsil etsin, dergâh-ı uluhiyete bilerek takdim etsin." (Sözler)

Yukarıdaki ifadelerden ve Risale-i Nurun diğer yerlerinden anlaşıldığına göre her bir varlığın bir müekkel meleği vardır. Dolayısıyla her bir zerreyi ayrı bir varlık kabul edersek, o zerrelere de müekkel melek vardır. O melekler o varlıklara Allah'ın izniyle nezaret ederler. Onların tesbihatını temsil ederler. Vazifelerine sevk etmekte yardımcı olurlar. Eğer o varlık şuur sahibi ise kendi kulluğunu ve tesbihatını kendi takdim eder. Şuursuz ise müekkel melek yapar.

Fakat cansız maddeleri melekler oluşturmaz.


Yorum Yap

Yorumlar