kategorisindeki sorular

Kur'an'ı Kerim'i Peygamber Efendimizin açıklamalarını dikkate almadan anlamaya çalışmak doğru mudur?
Bu asırda bazı insanlar Risale-i Nur Kuran-ı Kerim'in önüne geçirildiğini idda ediyor. (haşa) Bununla ilgili bu insanlara karşı cevabımız ve uslubumuz nasıl olmalı?
İnsanların Kur'an'a mı yoksa felsefeye mi daha muhtaç olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Kur'an'ı akılla tevil etmenin ölçüsü nedir? Bu konuda Risale-i Nur'un hangi yerlerinden yararlanabiliriz?
Aklın vahiy, yani Kur’an ve sünnet karşısındaki durumu ne olmalıdır?
Kur'an'ı tefsir edecek kimsede hangi vasıflar olmalıdır?
Yedinci Şua'da Kur'an'ın altı cihetten nurlu olduğu anlatılıyor. Bu yönleri nasıl anlamalıyız?
Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor. Bunları nasıl anlamalıyız?