kategorisindeki sorular

Kur'ân-ı Kerim dışındaki dualarda ve salavatlarda tesbihat ve tesbihlerde tecvit uygulamamız gerekir mi?
Risale-i Nur'da geçen; 'Kur'an Nedir Tarifi Nasıldır?' kısmına verilen cevabı madde madde izah edebilir misiniz?
Bir bayanın erkeğe tebliğde bulunması, telefonda İslâmı anlatması caiz midir?
"Mesnevî-i Şerîf, şems-i Kur’âniyeden tezâhür eden yedi hakîkatten bir hakîkatin aynası olmuş, kudsî bir şerâfet almış. Mevlevîlerden başka, daha çok ehl-i kalbin lâyemût bir mürşidi olmuş. Öyle de Risâle-i Nûr, şems-i Kur’âniyenin ziyâsındaki elvân-ı seb‘ayı ve o güneşteki renk renk ve çeşit çeşit yedi nûru birden aynasında temessül ettirdiğinden, inşâallâh yedi cihetle şerîf ve kudsî; ve yedi Me
Nurun ilk kapısı eseri nedir? Osmanlıca olarak temin ediliyor mu ? Bu eserin sahihliğini merak ediyorum. Bu eser hakkında malumat verebilir misiniz ?
Cennette her insanın evli olacağı söyleniyor. Peki isteyen bekâr kalamaz mı? Biz cennette Allah'tan böyle bir şey isteyebilir miyiz?
"İkra'" Kur'ân-ı Kerim'in ilk âyeti ama neden ilk sayfasında değil? Âyet ve sûrelerin sıralaması neye göre olmuştur?
Üstad Hazretlerinin Kastamonu lahikası s. 93 te bahsi geçen mektupta "Hem madem ben sizlere kanâat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risâle-i Nûr’a kanâat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." Şeklinde ifadesini nasıl anlamalıyız? Risale-i Nur'dan başka eser okumamalı mıyız?
Elim lam mim ne anlam taşıyor?
“Kur'an sair kelamlar gibi kışırlı ve kemikli ve şuuru hususi ve cüzi değildir.” Burada kışırlı ve kemikliden kasıt nedir?