Şeriat ülkesinde müslüman kadınlar tesettüre girmek zorunda mı, girmese bir ceza varmı?
Kurandaki tevafuk, ilk olarak Kayışzade hafız osman efendinin ve akabinde Hüsrev Efendinin Kuran'ı yazmasıyla inkişaf etmiştir. Peki bu tevafukun bunca zaman sonra görünür hale gelmesinin hikmeti nedir? neden Kuranın nazil olduğu zamanlarda veya o zamana daha yakın bir vakitte bu tevafuklar aşikar olmadı ve gizli kaldı?
"Hâfız Ali diyor ki: Hüsrev kardeşimiz kendi kalemiyle yazılan "Mu'cizatlı Kur'ân"ı fotoğrafla tab'ına tarafdar olmaması ve demir harflerle müsaade oluncaya kadar beklemeye tarafdar olması, onun fevkalâde ihlasına ve nefsin huzuzatından teberrisine kat'î delildir. Çünki fotoğrafla tab'edilse, onun kendi hattı olduğu için, binler Kur'ân nüshalarını kendi eliyle yazmış gibi Âlem-i İslâm'ın manevî na
29. mektubun 3. risale olan 3. kısmının 4.nüktesinde geçen başka maksatlardan kat edilen nedir?
Hüsrev Efendi'nin yazdığı Tevâfuklu Kur'an-ı Kerim'i 9 defada yazmasını nasıl anlamak gerekir?
Kuran'da bazı ayetler sık bazılarının geniş yazılmasının hikmeti nedir. Mesela Hüsrev Efendinin yazmış olduğu Tevafuklu Hatta Rahman suresinin 3. sayfasında gayet geniş yazılmış ayetler vardır. Bunun izahı nedir?
Kur’an’daki tevafuk mucizesini gösteren Mushaflar nasıl ortaya çıkmıştır?
Kurandaki tevafuklar nasıl mucize oluyor? Bunu nasıl anlatabiliriz?
Kur'an'ın her sayfasında neden 15 satır vardır?
Tevafuk ne demektir? “Kur’an’daki tevafuk mucizesi” tabiri ile anlatılmak istenen nedir?