Soru

Risale-i Nur'a Kanaat Etmek

Üstad Hazretlerinin Kastamonu lahikası s. 93 te bahsi geçen mektupta "Hem madem ben sizlere kanâat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risâle-i Nûr’a kanâat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir." Şeklinde ifadesini nasıl anlamalıyız? Risale-i Nur'dan başka eser okumamalı mıyız?

Tarih: 8.06.2023 12:24:45
Okunma: 199

Cevap

Bediüzzaman Hazretleri, talebelerine Risale-i Nur'un "iman ilimlerini" ve "iman hakikatlerini" anlama noktasında yeterli olduğunu, başka bir kitaba ihtiyaç olmadığını net bir şekilde hem bu mektupta hemde diğer bazı mektuplarda ifade etmektedir. Hatta Risale-i Nur dairesine giren kimselerin âlim ve müçtehit dahi olsalar vazifelerinin yalnız Risale-i Nurlar'ın şerhlerini, tanzimlerini ve izahlarını yapmak olduğunu da ifade etmektedir.

Ancak Risale-i Nur bir İslâm tarihi kitabı veya bir fıkıh kitabı değildir. Aynı şekilde klasik bir tefsir ve hadis kitabı ya da bunların usulüne dair bilgi veren bir kitap da değildir. Bu sebeple bu ilim dallarına dair bilgi almak isteyen bir kişi, elbette fıkıh, siyer, hadis ve tefsir kitaplarını okuyabilir. Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nurlar da kitapların ve âlimlerin isimlerini zikr ederek bizlere misaller vermektedir. 

Ancak mevzu bahis iman hakikatlerini öğrenme ve günümüzde fen ve felsefeden gelen vesveselere, şüphelere cevap verilmesi olduğunda; Risale-i Nur talebesinin yegâne referans kaynağının Risale-i Nur olduğunu, asıl vaktini Risale-i Nur'lara ayırması gerektiğini, imanî meseleler hususunda bütün müşkil meseleleri halletmiş, kafi ve vafi bir eser olduğunun farkında olması gerekir. 

https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nur-hakaiki-islamiyye-dair-ihtiyaclara-nasil-kafi-geliyor

https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nur-nedir

https://risale.online/soru-cevap/risale-i-nur-tefsir-midir


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar