Kur'ân-ı Kerîm / Kur’an Okumak kategorisindeki sorular

Saffat suresi 8. Ayette geçen Mele-i alâ nedir? Şeytanlar neden mele-i aladakileri dinlerken daha sonra onlara yasak edilmiştir. Mele-i aladaki topluluklar, melekler midir yoksa kırklar diye diye anılan veli kullar mıdır?
Namazda kunut dualarının 2. sini okurken uzatma hatası yapıyormuşum. Bilküffaari mülhık diye okumam gerekirken ben uzatmadan bilküffari mülhık diye okuyordum. Bu hata namazı bozar mı?
Hafızlık nasıl kolay yapılır?
Kuran'da kaç defa "hamd" kelimesi geçiyor?
Tevbe suresinin başında besmele çekilmiyor. Peki Tevbe suresinin ortasından okumaya başlandığında besmele çekilir mi?
Yasin cüzünü okuduktan sonra dua etmek gerekiyor mu? Bir de her gün okunan Yasin, Fetih, Duhan, Vakıa, Mülk surelerini okudukdan sonra mutlaka duası yapılması gerekir mi?
1) Mahreç benzerliği olan harfleri okudum pek çok yerde ama tam listesi var mı? Mesela ha ve hı harfi gibi ha ve he harfi arasında da mahreç benzerliği var mıdır? Ya da kıraat yaparken ayn harfini Türkçedeki a harfi ile değiştirsek sorun oluşur mu? Mesela semi(a)llahü limen hamideh gibi.
Telefonda Kuran-ı Kerim uygulamasını açtığımızda abdestli olmamız lazım mı?
Ramazanda Kuran-ı Kerimi anlamıyoruz diye tefsirini okumak doğru mudur?
Kuranı Kerim'de ki secde ayetleri okundukca secde yapmak mı gerekir, yoksa bütün secde ayetleri bittikden sonra topluca yapılması mı gerekir?