İman kategorisindeki sorular

“öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar sizi yaşatmadık mı?” Ayettte ne demek istiyor? Açıklar mısınız?
"Vahid bir eser, bilbedahe vahid bir sani'den südur eder. Bir elbette birden gelir." Şimdi güneş bir tane diye niye sahibi de bir olmak zorunda? Bir şey tek ise o ancak bir zatın malıdır? kavramını izah eder misiniz?
Herkes elfaz-ı küfür diyor da elfaz-ı küfür nereden çıkmıştır. Ben hadislerde bulamadım. Bir şeyin küfür olduğunu nereden çıkarıyoruz? Yani hangi hadiste veya rivayette geçiyor?
İnançsız bir kişi yanımıza gelse ve müslüman olmak istediğini söylese, ancak biz nefsimize uyup tembellik edip ona yardım etmesek dinden çıkar mıyız?
“... Allah zâlimler topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Bakara, 2/258) “... Allah kâfirler topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Bakara, 2/264) “... Allah fâsıklar topluluğunu hidayete eriştirmez.” (Tevbe, 9/24) Bu ayetler de geçen insanlardan sonradan müslüman olanlar var bunu nasıl anlamalı? 
Erkanı imaniye nedir veya nelerdir?
Hudus ve imkan bahsini kısaca özetler misiniz?
İçimden bir ses, yaratıcı var diyor. Bir ses de yok diyor. İkisini de tam anlayamıyorum. İkisini de ispat edemiyorum. Uzun süredir bu durum devam ediyor. Bu yüzden çok sıkılıyorum. Ne yapmam lazım. 
"Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümatını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilat ile tedkikat yap. Fakat âfâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî düşün, tafsilata geçme. Çünki icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilatında yoktur. Hem de âfâkî tefekkür, dipsiz denize benziyor,
Şeriatı reddeden kişi kafir midir?