kategorisindeki sorular

Bediüzzaman Hazretleri risalelerde sıhatı az olan hadislere yer vermiş mi? Mesela Rahip Bahira olayının doğru olmadığı söyleniyor, lâkin bu hadise Risale-i Nur'da anlatılıyor. Bu hususu açıklar mısınız?
Benim şeytanım bana teslim oldu, diye bir hadis gördüm. Bu hadis sahih midir? Sevgili Peygamberimiz (sav) benim şeytanım bana teslim oldu derken neyi kastedmektedir?  Şeytanın ahiretdeki durumu nedir?
Cömertlik ve İsraf Arasındaki Denge Nedir? Örneklerle izah eder misiniz? Kur'ân ve sünnette cömertlik ve israf nasıl anlatılmaktadır?
Peygamberimiz (asm) bir günü nasıl geçiyordu?
Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra eşleri neler yapmışlar? Geçimlerini nasil sağlamışlar?
Vitir namazından sonra teheccüt kılmak uygun mudur? Bu namazların vakitleri hakkında bilgi verir misiniz?
"Tâ o emânet, o nûr, o anahtarın cihan şumûl ve muhît ve umum kâinâta âmm ve bütün mahlûkāta şâmil hikmetlerini göstersin." Mirac Risalesinde geçen emanet, nur ve anahtartan kasıt nedir?
Miraç Gecesinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz?
"Bazı rivayetlere göre hiçbir mümin ölünceye kadar Allah’ı göremeyecektir (Müslim, “Fiten”, 95). Ashap mi‘rac münasebetiyle Resûl-i Ekrem’e, “Allah’ı gördün mü?” diye sormuş, o da, “Nurdur, nasıl göreyim?” veya, “Sadece bir nur gördüm” cevabını vermiş (Müslim, “Îmân”, 291-292), Hz. Âişe ise, “Muhammed’in Allah’ı gördüğünü söyleyen kimse yalan konuşmuş olur” diyerek Resûlullah dahil kimsenin dünyad
Miracın hayt-ı ittisal olması ne demektir? Ayrıca Hikmet-i Miracda geçen "acib san'atının makinelerini ve tezgâhlarını ve aşağıdan gelen mahsulâtın mahzenlerini göstere göstere, tâ daire-i hususiyesine kadar getirir." cümlesindeki makine ve tezgâhı nasıl anlayabiliriz?