kategorisindeki sorular

İnsan hasta olduğunda ve sabır gösterdiğinde bunun Allah katında mükafatı nasıl olur?
Risale-i Nur'da 2. Lem'a'da geçen “Zeval-i lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimi bir elem olur” cümlesini misallerle açıklayabilir misiniz?
2.Lem’ada geçen; "Ve o makine-i insaniyede yüzer âlet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazîfesi ayrı, mükâfâtı ayrıdır." cümlesini açıklar mısınız?  Nasıl insandaki her âletin elemi ayrı lezzeti ayrıdır?
"Ve bazen ağaç gibi bir kelimede, bir kasideyi.." Cümlesinde anlatılmak istenen nedir?
İnsan istidadı itibariyle her yerde Allah’ın sonsuz rahmetine ve sanatına mazhar olabiliyor. Peki yalnızca bir yağmur damlasına müekkel olan melek onu yeryüzüne indirdikten sonra sonsuza kadar yalnızca o damlayı mı tefekkür ediyor ? Bu çok cüz'i kalmış olmuyor mu ?
Ego nedir? Ego ve enenin ilişkisi var mıdır ? Varsa nasıldır? Nefs bunun neresindedir? Bu üç kavramı izah eder misiniz?
"Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, pek çok esma ve şuûnât-ı zatiyeye işaret eder, gayet parlak bir surette Hayy-ı Kayyumun şuûnât-ı zatiyesine ayinedarlık eder..." cümlesini izah edebilir misiniz?
Zülmani ve nurani perdeler nedir? 
2.Lemada geçen; "Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan, gel tevekkül kıl! " cümlesini izah eder misiniz?
Cenab-ı Hakk'ın rububiyyeti nedir ve kâinatta nasıl tezahür eder? İzah eder misiniz?