Soru

Kalb Ruhun Aybını Görmez

İhlas Risalesinde geçen, Kalp ruhun aybını görmez ne demektir?

Tarih: 15.10.2016 10:00:48
Okunma: 5479

Cevap

Bahsi geçen yer şöyledir;

"İkinci Düstûrunuz: Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkîd etmemek ve onların üstünde fazîletfurûşluk nev‘inden gıbta damarını tahrîk etmemektir. Çünki nasıl, insanın bir eli, diğer eline rekābet etmez; bir gözü, bir gözünü tenkîd etmez; dili, kulağına i‘tirâz etmez; kalb, ruhun ayıbını görmez; belki birbirinin noksânını ikmâl eder, kusurunu örter, ihtiyâcına yardım eder, vazîfesine muâvenet eder. Yoksa, o vücûd-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır." (İhlas Risalesi)

Üstadimiz Kur'an hizmetlerini yapanlarla ilgili birbiriyle rekabet halinde olmadıklarını ve birbirlerini tenkid etmemeleri gerektiğini bu ifadelerle veciz bir şekilde misallendiriyor. Çünkü vücudun maddi ve manevi azalari birbiriyle uyum içerisinde hareket etmektedirler. Mesela, İnsan ağır bir yük kaldıracağı zaman bir el zorlandığında diğer el bu benim vazifem değildir demiyor ve hemen diğer elin yardımına koşuyor. Kalp mensub olduğu ruhun ayıplarını görmesi, kusurlarını araştırması nasıl latifelere zarar veriyor ise gönül birliği yapmış olan Kuran hizmetkarlarının da birbirlerini ayıp ve kusurlarıyla uğraşmaları yapacakları kudsi hizmetlerine büyük zararlar verebilir

İnsanda bir hayvani (nefsani) ruh bir de sultani ruh vardır. Sultani ruh vicdan ölçüleriyle hareket eder. İnsanin aklına bir düşünce geldiğinde bu kalbe gider, kalb onu vicdan ölçüleriyle tartar ve insan onunla amel eder. Nefsani ruhda mizan yoktur kendi istekleriyle hareket eder.

Nefis ruhta ayıp görür fakat kalb ruhun ayıbını görmez ruhun fıtratına münasip hareket eder.

Hizmetin ruhu etrafında toplanmış fertler olarak manevi bir şahıs hükmündeyiz. Nefsani  hareket edildiği zaman nasıl ruh ızdırab çekiyorsa hizmette birer aza hükmünde olan bir kardeşimizi tenkid ettiğimizde hizmetimizin ruhuna uygun hareket değil de nefse uygun hareket edilmiş olurki o da vücudun dağılmasına sebeb olur ve ahenk bozulur.

 

Ayrıca bakınız

/soru-cevap/kalp-ruhun-aybini-gormez

/soru-cevap/birinci-soz-ve-ihlas-risalelerinden-iki-cumle


Yorum Yap

Yorumlar