Soru

İmanın Yeri

İman kalptedir deniliyor. Kalpten kasıt cismani kalp mi, yoksa ruhun kalbi mi? Cismani kalp ile ruh arasındaki bağlantı nedir?

Tarih: 11.09.2009 00:00:00
Okunma: 5639

Cevap

İmanın bulunduğu kalp ile kasd olunan elbette bedendeki et parçası değil, ruh ve ruhta bulunan kalb latifesidir. İnsan ruhundaki letaif-i aşere denilen meşhur on latifeden biri kalb diğerleri de ruh, sır, hafi, ahfa, hava, su toprak, ateş ve nefs-i natıka latifleri olduğu 16. Lema’da izah edilmektedir.

Ruhtaki kalbe neden kalb denildiği ve arasındaki mana bağlantısı İşaratül İcaz’da şöyle açıklanır: Nasılki maddi kalb bedenin hayat makinesidir, manevi kalb de içinde taşıdığı iman ile manevi hayatın yaşamasına ve ruhun manen ölmemesine sebebdir.


Yorum Yap

Yorumlar