Soru

İstemek İnsaniyetin iktizasıdır

"İstemek insaniyetin iktizasıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Tarih: 9.02.2016 08:57:03
Okunma: 3376

Cevap

Bahse konu olan yer şöyledir:

"Ey insanlar! Fânî, kısa, fâidesiz ömrünüzü bâkî, uzun, fâideli, meyvedâr yapmak ister misiniz? Madem istemek, insaniyetin iktizâsıdır. Bâkî-i Hakîkî’nin yoluna sarf ediniz!"(3. Lema)

Allah, insanı aciz ve fakir olarak yaratmıştır.

Acz,  insanın muhtaç olduğu şeyleri yapacak güç ve kuvvetin kendisinde yeterince olmamasıdır. Başka bir deyişle kişinin hastalık, bela, musibet, ihtiyarlık ve ölüm gibi şeylere karşı koyamamasıdır.

Fakr ise, insanın muhtaç olması anlamına gelmektedir. Yani insanın ihtiyaçlarını yerine getirebilecek sermayesinin olmamasıdır.

İnsan aciz olmakla birlikte hastalık, bela, musibet gibi sıkıntıları ve düşmanları çoktur. Hem insan fakir olmakla beraber sınırsız ihtiyaçları vardır.

Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birinden yardım istemeye ve sıkıntılarından kurtulabilmek için birine sığınmaya ihtiyacı vardır.

Bununla birlikte insanın fıtratına yerleştirilmiş yaşamak, evlenmek, makam elde etmek, eğlenmek gibi bir çok arzu ve istekleri vardır.

Yani insanın yaratılışında istemek ve talep etmek vardır. Yani Allah insanı bu şekilde yaratarak kendisine dua edilmesini ve Ona yönelmesini istemiştir. Çünkü, 

Dua, güçsüzlük ve ihtiyacını ortaya koyarak Allah’a yalvarma, bir şeyin olmasını veya olmamasını isteme, yakarış ve niyaz demektir. Dua, bir ibadettir.  İnsanı Allah’a yaklaştırır ve kıymetini artırır. Nitekim Cenab-ı Hak, ayet-i kerimede “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var.” buyurmaktadır.

Bu izahlardan sonra bahse konu olan yere gelirsek,

 İnsanın yaratılışında olan pek çok isteklerin en önemlisi, beka ve ebedi yaşamak isteğidir. Bunun için de hayatını Baki-yi Hakiki olan Allah yolunda geçirmektir.


 

 Yorum Yap

Yorumlar

Allah razı olsun
Gönderen: KEREM GÖK
Tarih: 17.02.2016 13:38:36