Soru

Secdenin Geçersiz Olduğu Durumlar

Bazen namaz kılarken giydigimiz kıyafetlerin uçlarında süs mahiyetinde ipler ve bu iplerin uçların sert süsler oluyor. Secdeye giderken bazen bu süsler önümüze geliyor ve bir nevi onun üzerinde secde ediyoruz. Bu şekilde yapılan secde geçerli midir? Secdenin kabul olunmadığı durumları açıklar mısınız?

Tarih: 26.08.2023 17:35:17

Cevap

Sarık kıvrımı üzerine yahut elbisesinin fazlası üzerine secde ederse, Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre caizdir, fakat özürsüz böyle yapmak mekruhtur. (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c.1, s.522)

Dolayısıyla sizlerin namazını bozmaz ama doğru bir iş yapmış da olmazsınız. Bundan önceki namazlarınızı kaza etmeniz gerekmediği gibi bundan sonra da böyle hallerin olmamasını dikkat etmelisiniz.

Secde de mekruh olan yahut namazı bozan işler işe şöyledir; 

Namazda rükûdan sonra, ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaya secde denir. Her rek'atta iki secde etmek farzdır. Secdede alın ve burun birlikte yere konmalıdır (Merğinânî, el-Hidâye, 1/51,; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/370; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslâm, 254-255). Zira Resûlullah (s.a.s.), namazda secdeye vardığında alnını ve burnunu yere koyar, kollarını yanlarına yapıştırmaz, ellerini de omuz hizasına gelecek şekilde koyardı (Tirmizî, Salât, 86 [270]).

Buna göre özürsüz olarak secdede alnın yere konulup da burnun konulmaması mekruhtur. Bununla birlikte namaz geçerlidir. Alın yere konulmazsa namaz geçersizdir.

Hanefî mezhebinde farz olan, alnın ve ayakların hiç değilse bir ayağın yere dayanmasıdır. Burnun konması vâcip, ellerin ve dizlerin konması ise sünnettir. Tercih edilen görüşe göre, bir ayağın sadece bir parmağını veya sadece üstünü yere koymak yeterli değildir. Yine bir mazeret (özür) yokken alnı yere değdirmeden sadece burun üzerine secde yeterli olmaz.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar